Jak pisać -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście

Zasady

-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście piszemy łącznie

 • z osobowymi formami czasowników, użytymi w funkcji osobowej
  • pisałbym, pisalibyśmy
  • pisałbyś, pisalibyście
  • pisałby, pisałaby, pisałoby, pisaliby, pisałyby
 • z osobowymi formami czasowników, użytymi w w funkcji bezosobowej
  • należałoby się zastanowić,
  • słuchałoby się z przyjemnością,
  • wypadałoby złożyć wizytę,
  • poszłoby się do lasu na grzyby
 • z partykułami
  • bodajbyś,
  • czyżbyś,
  • gdzieżby,
  • obym,
  • niżbym
 • ze spójnikami gdy, że, a itp.
  • gdyby, żeby, aby, alboby chociażbyś choćbym gdybyś jakby, ponieważbym, skoroby
 • piszesz łącznie w wyrazach porównawczych:
  • jakby, jakoby, niby

Pisownia by

 • po rzeczownikach, przymiotnikach, wszystkich częściach mowy poza czasownikami
  • Koń by się uśmiał.
  • Jasno by to należało powiedzieć.
  • Śmieszny byś nie był.
  • Dwudziestu byś nie uniósł.
  • Twój by się rozleciał.
 • po zaimkach pytajnych, względnych, niektórych wskazujących (ważny kontekst)
  • dlaczego by, dlatego by, dotąd by (dojść),
  • którędy by, kiedy by, tam by, wtedy by
  • jak by (w jaki sposób)

 

-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście piszemy rozdzielnie

 • z bezokolicznikami
  • Czekać byście musieli.
  • Potańczyć byśmy mogli.
  • Naradzić bym się chciał z tobą.
 • z czasownikami: można, niepodobna, trzeba, warto, wolno
  • Można by to sprzedać.
  • Niepodobna by było go nie zaprosić.
  • Trzeba by pójść wreszcie do kina.
  • Warto by było wybrać się na mecz.
  • Wolno by było tam wejść.
 • z wyrazami winien, powinien
  • Dawno winien byś przeprosić mamę.
  • Powinni byście mu pomóc.
 • z nieosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no, -to
  • Rozpoczęto by budowę osiedla.
  • Zamknięto by szkołę na wiele dni.
  • Zastąpiono by dyżurnych.
  • Zniszczono by wszystko.
 • kiedy występują jako spójniki, które rozpoczynają następne zdanie
  • Chciał, byśmy mu pomogli w nauce.
  • Wstał, by zdążyć na pociąg.


Zapamiętaj!

Zawsze zapytaj o sprawcę. Kto?

 • Jeśli wiadomo – piszemy by łącznie.
  myślałbyś (ty), pragnęłaby (ona), witaliby (oni).
 • Jeśli nie wiadomo kto – oddzielnie.
  Napisano by podanie do dyrektora.
  Wysłano by paczkę z ubraniami.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Ortografia

Ortografia TEST

PODYSKUTUJ: