Pisownia partykuł

 
Pisownia partykuły: -że, -li

 • Partykuły -że, -li pisz zawsze razem
  – Idźże w końcu do domu.
  – Zróbże sobie chwilę przerwy.


Pisownia partykuł: no, czy, niechaj, niech, oby

 • Partykuły no, czy, niechaj, niech, oby piszemy oddzielnie:
   – Podejdź no tutaj! 
   – Niech nikt się nie skarży!


Pisownia partykuły -by

 • Partykułę -by piszemy zawsze łącznie z:
  • osobowymi formami czasowników zrobiłbym, poszłoby, malowałaby;
  • ze spójnikami gdy, że, a gdyby, żeby, aby;
  • z wyrazem porównawczymjakby, niby;
  • innymi partykułaminiechby

 • Partykułę -by piszemy zawsze osobno z:
  • nieosobowymi formami czasowników uszyto by, robić by
  • czasownikami modalnymi (warto, można, trzeba) pełniącymi funkcję czasownika
   • trzeba by, można by, warto by.


Pisownia wyrazów z partykułą nie

Partykułę nie piszemy łącznie zawsze z:

 • rzeczownikami
  nieszczęście, nieporządek, nieśmiałość, nieostrożność

  Uwaga! Wyrazy zakończone na -anie, -enie, -cie są także rzeczownikami, chociaż odczasownikowymi, dlatego partykułę nie piszemy z nimi łącznie – niepalenie, nieściąganie, niemycie.
 • przymiotnikami w stopniu równym
  niemiły, niegłupi, niedrogi, niegrzeczny
 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym
  – niemiło, nielekko, nieładnie, niedobrze, nieprzekonująco.
 • imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi zakończonymi na -ący, -ny, -ony, -ty
  – nieumiejący, nierosnący, niedomyty, nieodgadniony, nieugięty

Partykułę nie piszemy rozdzielnie z:

 • czasownikami w formie osobowej
  – nie potrafię, nie byłem, nie pojadę;
 • formami nieosobowymi czasownika zakończonymi na -no, -to
  – nie umyto, nie zrobiono, nie pojechano, nie zbito;
 • przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym
  – nie milszy, nie najmilszy,  nie większy,  nie głupszy,  nie największy, nie najgłupszy, nie najlepszy;
 • bezokolicznikami
  – nie dostawać, nie śpiewać;

 • przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym i najwyższym
  – nie milej, nie najmilej, nie gorzej, nie najładniej
 • przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników
  – nie bardzo, nie całkiem, nie teraz;
 • imiesłowami przysłówkowymi współczesnymi i uprzednimi (-ąc, -łszy, -wszy)
  – nie robiąc, nie śpiewając, nie dojechawszy, nie zjadłszy, nie zrozumiawszy
 • liczebnikami
  – nie drugi, nie piętnasty, nie pół, nie półtora,
 • wyrażeniami przyimkowymi
  – nie za granicą, nie nad morzem, nie przy drodze
 • zaimkami
  – nie taka, nie ja, nie wy, nie tamten, nie każdy, nie wszędzie
 • partykułami: byle, lada
  – nie byle jaki, nie byle gdzie, me lada gratka, nie lada okazja
 • z wyrazami występującymi w znaczeniu czasownikowym lub w funkcji orzecznika:
  – nie szkoda, nie warto, nie wolno, nie trzeba, nie żal, nie sposób, nie należy
 • z wyraźnymi przeciwstawieniami
  – Nie bohater, lecz tchórz;
  – Nie szczęście, ale wyjątkowy pech.

  – Nie ładny, ale brzydki;
  – Piję nie mleko, ale herbatę.

  – Nie dziś, ale jutro;
  – Nie tutaj, ale tam.

  – Nie czytający, ale oglądający
  – Nie wiszące ani nie leżące przedmioty

Zapamiętaj wyjątki!

 • niejeden (w znaczeniu „wielu”)    – Niejeden uczeń nie przygotował się do lekcji.
 • nieswój (w znaczeniu „niezdrów”)   – Tomek jest jakiś nieswój, chyba ma gorączkę.
 • niewiele, niewielu    – Niewiele materiału zostało nam do przerobienia.
 • nieco, niecoś    – Nieco narozrabiałem w autokarze.
 • niejaki,   Niejaki Arkadiusz K. jest poszukiwany za napad.
 • niektórzy,  . Niektórzy lubią poezję.
 • niekiedy,   – Niekiedy mam ochotę na odrobinie szaleństwa.
 • niegdyś,  – Niegdyś nie było takich huraganów.

czasowniki:

 • niedowidzieć ( = słabo widzieć),  – Wnusiu, przeczytaj mi sms, bo niedowidzę;
 • niedomagać (= chorować),  – Moja babcia od dwóch miesięcy niedomaga;
 • niedosłyszeć (= słabo słyszeć),   – Czy możesz powtórzyć, bo niedosłyszałam;
 • nienawidzić, – Nienawidzę uczyć się zasad ortografii.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Podstawowe zasady polskiej ortografii

Ortografia

Ortografia TEST