To gatunek łączący dwa rodzaje literackie: epikę (powieść) i lirykę (poetycka). Powieść poetycka zwana jest również poematem epickim i jest formą przejściową pomiędzy klasyczną poezją a powieścią realistyczną. Twórcą gatunku był George Byron, a jego utwory (Giaur, Korsarz) są sztandarowymi przykładami tego gatunku.

Powieść poetycką rozpoznajemy poprzez:

• luźną, fragmentaryczną kompozycję
• inwersję czasową
• obecność bohatera bajronicznego
• regularny wiersz
• narratora ujawniającego swe uczucia
• liryczne dygresje
• scenerię egzotyczną bądź historyczną potęgującą efekt tajemniczości.

Gatunek ten wyróżnia się charakterystyczną dla epiki obecnością fabuły. I oczywiście też – kogoś, kto tę fabułę opowiada, czyli narratora, co połączone jest jednak z lirycznym wyrażaniem uczuć (subiektywizacja narracji) i poetyckim obrazowaniem, np. w opisach przyrody.

Cechą rozpoznawczą powieści poetyckiej

jest również charakterystyczna konstrukcja samego jej bohatera: mrocznego charakteru, niezrozumianego i stroniącego od ludzi. Autorem i twórcą, który wymyślił i pierwszy zastosował ten typ postaci w swoich utworach, jest George Byron. Od jego imienia ten typ postaci nazywa się bohaterem bajronicznym. Jest to człowiek dumny i zbuntowany, na zewnątrz zimny i nieczuły, natomiast wewnętrznie przeżywający tragedię. Bohater bajroniczny to postać odwrócona od świata, jego przeszłość kryje tajemnicę, której nie będzie nam dane poznać. Bohater powieści poetyckiej nie pozostaje bierny, walczy ze światem – nie zawsze zgodnie z regułami kodeksu moralnego.

Zobacz:

POWIEŚĆ POETYCKA

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

Udowodnij, że Konrad Wallenrod jest powieścią poetycką.

Wskaż cechy gatunkowe Giaura jako powieści poetyckiej

Przedstaw cechy powieści poetyckiej na przykładzie Konrada Wallenroda