Cyprian Kamil Norwid – omów twórczość poety.

Zacznij:

Twórczość Cypriana Kamila Norwida przez jemu współczesnych była uważana za trudną, niezrozumiałą i dziwaczną. Tak naprawdę docenił jego dzieła dopiero Zenon Przesmycki (Miriam). Sam Norwid przewidywał (Klaskaniem mając obrzękłe prawice…), że zrozumie go dopiero „późny wnuk”.

Rozwiń:

Wydawać by się mogło, że Norwid nie ma nic wspólnego z romantyzmem i jest na wskroś współczesnym twórcą. Jego twórczość bardzo różniła się od typowych wzorców romantycznej poetyki.

  • Odrzucał np. ludowe stylizacje i czysto estetyczną „poetyckość” języka i charakterystyczne dla romantyzmu gatunki (balladę, powieść poetycką, poemat dygresyjny).
  • Tworzył formy bez ścisłej przynależności gatunkowej, posługiwał się wierszem białym – tak jak współcześni poeci.
  • Był przeciwnikiem idei mesjanizmu, misji i posłannictwa oraz poezji tyrtejskiej (rozprawia się z nimi w Vanitas) oraz gawędziarstwa, z którego szydzi w Powieści.

Zakończ:

Pozostaje jednak w obrębie romantycznych pojęć, którym nadaje nową treść. Jego dzieła to wewnętrzna polemika z romantyzmem i swego rodzaju reinterpretacja. Pamiętaj także o trudnej sytuacji artystycznej Norwida – poeci debiutujący w latach 40. siłą rzeczy pozostawali pod presją twórczości wielkiej trójki wieszczów.


Najważniejsze teksty:

  • Klaskaniem mając obrzękłe prawice…,
  • W Weronie,
  • Promethidion,
  • Vanitas,
  • Powieść

Zobacz:

Powtórka z Norwida

Cyprian Kamil Norwid – życie i twórczość

Cyprian Kamil Norwid – portret

Cyprian Kamil Norwid – najważniejsze wiersze

Cyprian Kamil Norwid

Cyprian Kamil Norwid – jak pisać o…

Norwid na maturze

Cyprian Kamil Norwid jako filozof

Koncepcja artysty i sztuki według Norwida

Jaką koncepcję historii zawarł Norwid w swojej poezji?