K

  • Kalambur – gra słów oparta na wykorzystaniu wieloznaczności wyrazów lub ich podobieństwie. Zmiana brzmienia często niesie ze sobą zmianę znaczenia.
  • Klasycyzm – w dzisiejszym rozumieniu dialog z kulturą śródziemnomorską, zwłaszcza antykiem, Biblią i renesansem. Ten nurt cechuje dążenie do chłodu, obiektywizmu oraz intelektualizmu, a także nawiązania do tekstów dawnych epok. Typowy na przykład dla tekstów Zbigniewa Herberta czy poezji Jarosława Marka Rymkiewicza.
  • Klauzula (od łac. clausula – zamknięcie) – końcowy odcinek wersu, charakteryzuje go stała budowa oraz jednolity układ akcentów i taka sama intonacja.
  • Konceptyzm – prąd literacki w baroku, bliski marinizmowi. Tworzenie wiersza opierało się na koncepcie, czyli oryginalnym pomyśle zaskakującym odbiorcę. Główny przedstawiciel to Luis de Góngora w Hiszpanii.