R

  • Reifikacja (urzeczowienie) – nadanie istotom żywym cech przedmiotów martwych, rzeczy.
  • Rym – zgodność brzmienia zakończeń wyrazów dwóch lub więcej wersów. Wyróżniamy rymy:
    • żeńskie – półtorazgłoskowe, np. wiosny – radosny,
    • męskie – jednozgłoskowe, np. fal – dal.