FUTURYZM – (futurus)– znaczy „przyszły”) jeden z nowych, oryginalnych kierunków w poezji początku XX wieku, który opanował szczególnie Włochy i Rosję. Poeci-futuryści przekreślali przeszłość, cały dotychczasowy dorobek ludzkości, zapatrzeni byli tylko w przyszłość i cywilizację techniczną. Głosili hasło: „Ryczący automobil jest piękniejszy niż Nike z Samotraki”, wojnę uważali za „jedyną higienę świata”. Wśród innych pomysłów znajdziemy pogardę dla kobiet, hasło burzenia bibliotek i muzeów oraz nazywanie profesorów i archeologów „gangreną”. Nie rozumiejąc do końca grozy tych zjawisk, futuryści pochwalali wojnę i przemoc oraz prowokująco odrzucali zasady ortografii i interpunkcji.
We Włoszech przedstawicielem tego agresywnego nurtu był Filippo Tomasso Marinetti a w Rosji Włodzimierz Majakowski, w Polsce – Bruno Jasieński (But w butonierce), Anatol Stern.