Kultura – całość dokonań duchowych i materialnych ludzkości w zakresie literatury, sztuki, obyczajów. Ciągły proces twórczy związany z rozwojem społeczeństw, z osiągnięciami tak nauce, sztuce jak i obyczajach, wartościach i wzorach postępowania.. Łatwo podzielić zbiór powyższy na dorobek materialny i niematerialny (duchowy) Ale – uwaga -słowo kultura ma kilka znaczeń. Rozumiemy kulturę także jako określony, całkowity dorobek danego społeczeństwa – np. kultura Inków.

Jeszcze inaczej rozumiemy ją jako sposób zachowania się ludzi – pewnie sposób bycia, mówimy wtedy o kulturze osobistej, danego osobnika, lub o człowieku kulturalnym, albo niekulturalnym, gdy nie spełnia norm obyczajowych obowiązujących w danym społeczeństwie. W znaczeniu zawężonym stosuje się przecież słowo kultura dla określenia tylko dziedziny związanej z twórczością – dział kulturalny w pismach dotyczy teatru, filmów książek i muzeów. Ministerstwo kultury zajmuje się powyższymi działami życia, nie wkraczając już na przykład w oświatę. Więcej nawet – z pewnością spotkaliście się z terminem „kultury żywych bakterii”! Tu mamy do czynienia z przeniesieniem słowa do języka biologii.

W szkolnej nauce obcowaliśmy z kulturą rozumianą jako dorobek twórczy ludzi – mówi się o tekstach kultury, o zabytkach kultury, o kontekstach kultury, o tożsamości kulturowej narodów. Ale nie byłoby niczym dziwnym, gdyby na teście pojawiło się pytanie, które bada czy umiecie różnicować sensy słowa kultura. Autor mógł użyć kilku znaczeń, wówczas będziecie musieli je wskazać. A co ma wspólnego słowo kultura z antykiem i dlaczego od niego zaczęliśmy? Bo tak jak pojęcie kultury określa to, o czym uczyliście się na polskim przez całą swoją edukację – tak źródłem naszej kultury, jej początkiem jest właśnie kultura ( a zatem dorobek twórczy)antyku.

Zobacz:

Kultura – motyw literacki

Archetyp