PARALELIZM SKŁADNIOWY – jest to podobieństwo w budowie następujących po sobie zdań lub członów zdania. Taka powtarzalność jest chwytem z rodziny składniowych środków stylistycznych, często używanym w poezji a także w prozie – np. w prozie biblijnej. Paralelizm składniowy można określić także jako równoległość w budowie kolejnych zdań np.

Dajcie odpowiedź, o wielobarwne skrzydła motyle (…)
Dajcie odpowiedź, kwiaty, które barwy czerpiecie…
Stefan Żeromski.