PERYFRAZA (omówienie) – to rodzaj metafory polegający na zastąpieniu słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność lub cechę przez charakterystykę pośrednią, lub metaforę. Np.

zamiast: „Jan III Sobieski” – „zwycięzca spod Wiednia”;
zamiast: „Adam Mickiewicz” – „autor Pana Tadeusza”;
zamiast: „szkoła” – „przybytek wiedzy”

Peryfrazy używa się w celach artystycznych, wyeliminowania powtórzeń tego samego określenia, urozmaicenia stylistycznego, kiedy nie zna się nazwy danej rzeczy, albo gdy nie chce się danego słowa wymówić.