POLISYNDETON – środek stylistyczny, polegający na powtórzeniu na początku wersów tego samego spójnika. Np:

I przyszedł…
I przyniósł…
I odejść nie chciał…