Powieść awangardowa – odmiana powieści, która narodziła się w XX w. Zupełnie inna od powieści realistycznej. Oto jej cechy – na przykładzie Ferdydurke:

  • autotematyzm, rozważania o istocie twórczości, sposobie pisania;
  • celowo sztuczny język, nieprzezroczysta narracja;
  • posługiwanie się groteską jako zasadą konstrukcyjną świata przedstawionego;
  • odrzucenie realizmu (jakim cudem 30-latek mógłby trafić do szkoły?!);
  • intertekstualność;
  • parodia;
  • synkretyzm rodzajowy;
  • koncepcja pisania jako gry.