STYLIZACJA – występuje wówczas, gdy autor danego tekstu literackiego, celowo i świadomie, wprowadził do tego tekstu środki językowe pochodzące z: dawnych epok, gwar, dialektów czy specyficznych środowisk. Są to zatem zabiegi, które przekształcają zwykły tekst w czyjąś, konkretną wypowiedź. Wśród rodzajów stylizacji wyróżniamy:

  • archaizację (tekst upodobniony do języka dawnych czasów),
  • dialektyzację (tekst przypomina mowę danego regionu),
  • stylizacja na język środowiskowy – np. uczniowski, złodziejski, żeglarski.

Przykładem powieści o stylizacji archaicznej są Trylogia Henryka Sienkiewicza lub Bolesław Chrobry Antoniego Gołubiewa, a słynnym przykładem dialektyzacji są Chłopi Władysława Reymonta.