SYNEKDOCHA – rodzaj metonimii oparty na zależnościach ilościowych między zjawiskami lub rzeczami (część zastępuje całość albo całość część). Przykłady:

  • „grób liliją zasiewa” (jedna „lilija” zamiast „lilijami”),
  • „łza spływa jej po policzkach” zamiast „łzy płyną jej po policzkach”.
  • „od takich modłów bieleje włos” (włos zamiast włosy),
  • „kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła” (wąż zamiast węże).

Daje to pewien subtelny efekt innego nastroju, pogłębia wyrażane emocje, „upoetycznia” wypowiedź.