Dlaczego Mieszka I i Bolesława Chrobrego można nazwać budowniczymi państwa polskiego?

 • Mieszka I i Bolesława Chrobrego można nazwać budowniczymi państwa polskiego, gdyż na trwale włączyli w skład swego państwa ziemie, które potem były zawsze podstawą naszego kraju. Potrafili nadać mu sprawną organizację i obronić przed najazdami nieprzyjaciół. Zawierali takie układy, które zapewniły trwałość stworzonemu przez nich państwu.
 • Mieszko I i Bolesław Chrobry potrafili skutecznie bronić swoich ziem.
  • Mieszko I odparł w 972 r. wyprawę zbrojną niemieckiego margrabiego Hodona, którego pokonał w bitwie pod Cedynią.
  • W 979 r. powstrzymał wyprawę samego cesarza Ottona II.
  • Chrobry toczył długie walki z cesarzem Henrykiem II w latach 1002-1018. Zakończył je, korzystny dla Polski, pokój w Budziszynie. Nasz kraj obronił swoją niezależność i powiększył się o Łużyce, Milsko i Morawy.
 • Mieszko I i Bolesław Chrobry stworzyli sprawną armię. Obaj władcy dbali o obronność kraju. Istniały trudne do zdobycia grody w Poznaniu, Gnieźnie, Krakowie czy Wrocławiu.

O działalności Mieszka I możesz powiedzieć:

 • Mieszko I walczył o rozszerzenie swego państwa. Podbijał bądź zmuszał do uległości na drodze układów plemiona słowiańskie, które graniczyły z Polanami. Dzięki temu w skład państwa Mieszka weszli mieszkańcy Kujaw, Mazowsza, Małopolski, Lędzianie i Bużanie zajmujący ziemie nad Bugiem. Udało mu się także podporządkować sobie Pomorzan (korzystał przy tym przez pewien czas z pomocy czeskiej) i Śląsk (wydarł go pod koniec panowania Czechom, z którymi zerwał sojusz).
 • Najważniejszym wydarzeniem panowania Mieszka I była decyzja o przyjęciu chrztu. Doszło do tego w roku 966. Odtąd on sam i jego poddani, nie byli już traktowani jak poganie i barbarzyńcy. Mieszko mógł wchodzić w układy z władcami chrześcijańskimi. Chodziło tu zwłaszcza o cesarzy Niemiec – najpotężniejszego państwa w tej części Europy.
 • Mieszko I okazał się też zręcznym dyplomatą. Oddał swój kraj pod opiekę papiestwa. Mogło mu to zapewnić pomoc ze strony Stolicy Apostolskiej nawet w jego sporach z cesarzem.

O działalności Bolesława Chrobrego możesz powiedzieć:

 • Bolesław Chrobry kontynuował dzieło ojca. Z jego inicjatywy czeski duchowny, Wojciech, wyruszył z misją do pogańskich Prusów i poniósł tam śmierć (997 r.). Uznany został za świętego, a kraj Chrobrego zyskał duże uznanie w oczach chrześcijańskiej Europy jako państwo starające się nawracać swych pogańskich sąsiadów.
 • W 1000 r. podczas zjazdu gnieźnieńskiego spotkał się Chrobry z cesarzem niemieckim Ottonem III u grobu św. Wojciecha. Chrobry pozyskał przyjaźń cesarza i stworzył trwałą organizację kościelną.
 • W 1025 r. Chrobry koronował się w Gnieźnie jako pierwszy z władców Polski. Wyniesienie Polski do rangi królestwa podniosło jej znaczenie wśród państw europejskich.