• school report – wyniki w nauce za dany semestr
 • to repeat a year/ a class – powtarzać klasę
 • test – klasówka
 • pop quiz/ short test – kartkówka
 • composition/ essay – wypracowanie
 • paper – referat
 • to hand in sth – wręczyć
 • homework – praca domowa
 • to revise – powtarzać materiał
 • promotion – promocja do następnej klasy
 • prize – nagroda
 • to be promoted – dostać promocję
 • expulsion from school – wydalenie ze szkoły
 • to be expelled from school – być wyrzuconym ze szkoły
 • examination/ exam – egzamin
 • written exam – pisemny egzamin
 • oral exam – ustny egzamin
 • mock exam – próbny egzamin
 • final exams – egzaminy końcowe
 • school leaving exams – egzaminy końcowe
 • entrance exam – wstępny
 • examination board – komisja egzaminacyjna
 • to administer a test – przeprowadzić, nadzorować test
 • examiner – egzaminator
 • examinee – zdający egzamin
 • a set of questions – zestaw p­ytań
 • performance – wyniki
 • assessment – ocena
 • score – liczba punktów
 • to take/ sit an exam – podchodzić do egzaminu
 • to pass an exam – zdać egzamin
 • do well in an exam – dobrze wypaść na egzaminie
 • to pass with flying colours – zdać śpiewająco
 • to fail an exam – oblać egzamin
 • do badly in an exam – źle wypaść na egzaminie
 • to resit an exam – powtarzać egzamin
 • retake/ resit – poprawka
 • to bone up on sth – gruntownie przestudiować
 • to have a brainwave – doznać nagłego olśnienia
 • to scrape through – zaliczyć z trudem, ledwo przebrnąć

I took school leaving exams last year. First, I had oral exams which seemed very difficult to me. All members of the examination board looked so serious and unfriendly that I almost got frightened. Moreover, the set of questions I drew was not the easiest one. I was not surprised when it turned out that I failed the exam. I had to re-sit it after six months. Fortunately, I did well in a written exam. I had to wait long for the result but it proved to be very good.

Facebook aleklasa 2