• university – uniwersytet
 • technical university – politechnika
 • business school – szkoła biznesu
 • medical school – akademia medyczna
 • day studies – studia dzienne
 • extra-mural studies – studia zaoczne
 • evening studies – studia wieczorowe
 • a first degree/ undergraduate studies – studia licencjackie
 • graduate studies – studia magisterskie
 • postgraduate studies – studia podyplomowe i doktoranckie
 • to be admitted to university – zostać przyjętym na studia
 • academic year – rok akademicki
 • lecture – wykład
 • to attend a lecture – brać udział w wykładzie
 • dean – dziekan
 • vice-dean – prodziekan
 • rector – rektor
 • lecturer – wykładowca
 • tutor – wykładowca akademicki
 • lecture hall/ room – sala wykładowa
 • degree – stopień naukowy
 • faculty – wydział
 • to graduate from university – kończyć studia
 • graduate – absolwent
 • to take a Master’s/Bachelor’s degree – zrobić licencjat/magisterium
 • university degree – stopień naukowy
 • course credit – zaliczenie
 • examination period – sesja egzaminacyjna
 • diploma examination – egzamin dyplomowy
 • tutorial – seminarium, ćwiczenia
 • seminar – seminarium
 • entrance requirements – wymagania wstępne
 • grant – stypendium socjalne
 • tuition fee – czesne

university faculties and majors – wydziały i kierunki studiów

 • archaeology – archeologia
 • biology – biologia
 • computer science – informatyka
 • economics – ekonomia
 • engineering studies – inżynieria
 • law – prawo
 • mathematics – matematyka
 • medicine – medycyna
 • philology – filologia
 • philosophy – filozofia
 • physics – fizyka
 • political science – nauki ­polityczne
 • psychology – psychologia

I have worked hard this year because I want to study at university. I’ve already chosen two faculties which seem to be interesting to me: philosophy and psychology. I dream about day studies but it is likely that I will have to find a job so evening or extramural studies will be more convenient to me.

My brother has just graduated from university. He studied law for five years and had his diploma examination last week. He was quite satisfied with the choice of faculty because he had professional tutors and lecturers and attended interesting lectures. With such a university degree he has a promising career ahead.

 

Facebook aleklasa 2