It is said that people are minds and bodies and that’s obvious. More often people try to keep fit but they also remember to take care of their minds. In the USA, for example, there are many clubs where you can train your body and your mind at the same time, e.g. while working out, you listen to poetry.

Człowiek to umysł i ciało. Ale coraz częściej ludzie dbają tylko o formę, a zapominają, by zadbać o umysł. W USA na przykład jest wiele klubów, gdzie można trenować ciało i umysł w tym samym czasie, np. podczas treningu fizycznego słuchasz poezji.

With the test below you can check what is more important for you: your muscles or your brain.

1. How often do you go to the cinema or to the theatre?

a. As often as possible.
b. When there’s something that I’m interested in.
c. Very rarely. I have some other things to do.

2. What would be a perfect „day for myself” for you?

a. Reading books and watching film that I always wanted to know.
b. Going for a long walk and visiting places I haven’t seen for a long time.
c. Going to a beauty salon or to the gym.

3. What does it mean for you „a healthy man”?

a. When you think about life seriously.
b. Somebody who tries to look and behave good and appropriate.
c. A sportive and good-looking person.

4. What would you like to get for your 100 birthday?

a. An album with the most important evens of my life.
b. A wonderful trip to a place I’ve never been to.
c. Some supervitamin product.

5. What clothes are the most comfortable for you?

a. I’ve never thought about it.
b. Elegant or casual but clean.
c. Sportswear or something loose.

6. What would you do if you won 1 000 000 euro?

a. I would give some to the charity.
b. I would share it with my best friends and family.
c. I would spend it all on myself!

 

ANSWERS:

Mostly a.
„My mind is my god”
You love reading, watching movies and visiting artistic places. You are a very smart person. You don’t care about sport in your life or maybe you just don’t like it. That’s OK as long as you walk every day.

Mostly b.
„I am who I am”
You try to keep your body healthy. You go on a diet and do physical exercise but you never forget about your spiritual needs. Probably you’re a very good-looking and successful person but sometimes you become too ambitious and you forget about your friends.

Mostly c.
„My body is my god”
You prefer running or going to the gym to reading books. Your mind also needs some attention so start to keep your mind active before it’s too late.

 

Dzięki testowi poniżej możesz sprawdzić, co jest ważniejsze dla Ciebie: mięśnie czy mózg.

1. Jak często chodzisz do kina lub teatru?

a. Tak często, jak to jest możliwe.
b. Jeżeli jest coś, co mnie interesuje.
c. Bardzo rzadko. Mam inne rzeczy do roboty.

2. Masz dzień dla siebie. Jakie zajęcia byś sobie zaplanował?

a. Czytanie książek i oglądanie filmów, które chciałem znać.
b. Długi spacer i odwiedzanie miejsc, których dawno nie widziałem.
c. Odwiedziny w salonie piękności lub na siłowni.

3. Co znaczy dla Ciebie „zdrowy człowiek”?

a. Ktoś, kto poważnie podchodzi do życia.
b. Ktoś, kto stara się wyglądać i zachowywać odpowiednio.
c. Wysportowana i atrakcyjna osoba.

4. Co chciałbyś dostać na swoje setne urodziny?

a. Album z najważniejszymi momentami w moim życiu.
b. Wspaniałą wycieczkę do miejsca, gdzie nigdy nie byłem.
c. Jakiś superwitaminowy produkt.

5. Jakie ubrania są dla Ciebie najwygodniejsze?

a. Nigdy o tym nie myślałem.
b. Eleganckie albo zwyczajne, ale czyste.
c. Sportowe albo coś luźnego.

6. Co byś zrobił, gdybyś wygrał 1 000 000 euro?

a. Dałbym trochę na dobroczynność.
b. Podzieliłbym się z najlepszymi przyjaciółmi i rodziną.
c. Wydałbym wszystko na siebie!

Odpowiedzi:

Większość a.
„Mój umysł jest moim bogiem”
Uwielbiasz czytanie, oglądanie filmów i odwiedzanie artystycznych miejsc. Rzadko miewasz problemy w szkole. Nie dbasz o sport w swoim życiu albo po prostu go nie lubisz. To jest w porządku, dopóki chodzisz codziennie na spacery.

Większość b.
„Jestem, kim jestem”
Starasz się utrzymać swoje ciało w zdrowiu. Stosujesz diety i ćwiczysz, ale i nie zapominasz o swoich duchowych potrzebach. Prawdopodobnie jesteś bardzo atrakcyjną i odnoszącą sukcesy osobą, ale czasami stajesz się zbyt ambitny i zapominasz o swoich przyjaciołach.

Większość c.
„Moje ciało jest moim bogiem”
Wolisz bieganie i chodzenie na siłownię niż czytanie książek. Twój umysł także potrzebuje uwagi, więc zachowaj go aktywnym, zanim będzie za późno.