Most of us have got some favourite things we like doing.

What is your hobby?
Do you have a hobby?
Have you got any hobbies?

– My hobby is collecting old clocks.
writing letters.
learning English.
making models areoplanes.
collecting old furniture/ stamps/ coins/ match boxes.

– Fishing / Watching television is my favourite pastime.

– My hobby is climbing.
– It is rather dangerous.
– Perhaps that is why I enjoy it. I think it is fun.

– My hobby is completly different.
– I have a very different hobby. …zupełnie inne hobby. It is sewing.

Is collecting stamps your new hobby?

How much time do you spend on your hobby.
How much money do you spend on your hobby?

– I spend most of my money on books / clothes.
– Travelling is a great passion of my life.
– Painting is my new hobby.
– Chess is only my hobby.

Do you collect things/anything?

– Oh, yes. I collect models. But I don`t only collect models. I make them as well.
– I have remarkable collections of impressionist paintings.

– It is an expensive hobby.

Do you keep any pets at home?

Can you play any musical instruments.

What do you do in your free time?
How do you spend your free/spare time?

hobby – hobby
playing bridge
– gra w brydża
czytanie – reading
cycling – jazda na rowerze
collecting – kolekcjonowanie
painting – malowanie
yachting – żeglarstwo
swimming – pływanie
knitting – robienie na drutach
leisure; free time; spare time; time off; off duty – czas wolny
fotografia – photography
computer game – gra komputerowa
games – gry
boardgames – gry planszowe
computer – komputer
crossword puzzle – krzyżówka
craze – moda na coś
the latest craze – ostatni krzyk mody
music – muzyka
diving
– nurkowanie
TV watching – oglądanie TV
passion – pasja
Swimming is his greatest passion.
nature-watching – podpatrywanie przyrody
gardening – praca na działce
diversion; entertainment; pastime – rozrywka
sport – sport
woodwork – stolarka
chess – szachy
fishing – wędkarstwo
interests – zainteresowania
activity – zajęcie
coin collecting – zbieranie monet
stamp collecting – zbieranie monet
absorbing – absorbujący
time-consuming – czasochłonny
eccentric – dziwaczny
enthusiastic – entuzjastyczny
fascinating – fascynujący
extraordinary – wyjątkowy
interesting – interesujący
outdoor – na wolnym powietrzu
indoor – pod dachem
unusual – niezwykły
eager – pełen zapału
passionate – pełen zapału, żarliwy
relaxing – relaksujący
rare – rzadki
favourite – ulubiony

to be good at sth – być dobrym (w czymś)
to be keen on sth – być entuzjastą
to be crazy about sth – być zwariowanym na punkcie czegoś
to be interested in – interesować się
to have a good time – dobrze się bawić
to play a musical instrument – grać na instrumencie muzycznym
to play the piano – grać na pianinie
to play chess – grać w szachy
to play computer games – grać w gry komputerowe
to play boardgames – grać w gry planszowe
to keep a pet – hodować zwierzątko domowe
to collect (eg. stamps) – kolekcjonować (np. znaczki)
to correspond – korespondować
to laze about – leniuchować, obijać się
to like – lubić
to enjoy (doing sth) – lubić (robić coś)
to have a lot of spare time – mieć dużo wolnego czasu
to have a lot in common with – mieć dużo wspólnego z
to have the same interests – mieć takie same zainteresowania
to have time to spare – mieć wolny czas
to have a rest – odpocząć
to watch television – oglądać telewizję
to listen to music – słuchać muzyki
to watch video films – oglądać wideo
to write letters – pisywać listy
to go swimming – pójść popływać
to go out for a meal – pójść coś zjeść
to go to the cinema – pójść do kina
to go to a pub – pójść do pubu
to go to the theatre – pójść do teatru
to go for a drink – pójść na drinka
to go to a disco – pójść na dyskotekę
to go for a walk – pójść na spacer
to do charity – pracować charytatywnie
to work in the garden – pracować w ogródku
to relax – relaksować się
to knit – robić na drutach
to sew – szyć
to take photographs – robić zdjęcia
to draw – rysować
to paint – malować
to cook – gotować
to sing in a choir – śpiewać w chórze
to dance – tańczyć
to spend onew’s time (doing sth) – spędzać czas robiąc (coś)
to get together with friends – spotkać się z przyjaciółmi
to make one’s own clothes – szyć na własne potrzeby
to sing in a choir – śpiewać w chórze
to dance in an amateur club – tańczyć w zespole amatorskim
to learn a foreign language – uczyć się języka obcego
to garden – uprawiać ogródek
to play a sport; to practise a sport – uprawiać sport
to love – uwielbiać
to take up (a hobby/a sport) – zająć się (hobby/sportem)
to pursue a hobby; to go in for sth – zajmować się jakimś hobby
to join a club – zapisać się do klubu
to twiddle one’s thumbs – obijać się, próżnować
to have a night out with the boys/girls – spędzić wieczór z kolegami/koleżankami
it’s not my cup of tea – to nie w moim guście