Konstrukcja

Zdania twierdzące

Pytania (Inwersja)

Zdania przeczące

1 os. lp. I had been reading
Had I been reading? I had not (hadn’t) been reading
2 os. lp. you had been reading
Had you been reading? you had not (hadn’t) been reading
3 os. lp. he/she/it had been reading
Had he/she/it been reading? he/she/it had not (hadn’t) been reading
1 os. lm. we had been reading
Had we been reading? we had not (hadn’t) been reading
2 os. lm. you had been reading
Had you been reading? you had not (hadn’t) been reading
3 os. lm. they had been reading
Had they been reading? they had not (hadn’t) been reading

Konstrukcja

Aby utworzyć ten czas potrzebujemy:

 • formy przeszłej słowa posiłkowego have, tzn. had;
 • 3 formy słowa posiłkowego be, tzn. been (które musi się tu znajdować, gdyż wprowadza ono częściowo informację o tym, iż jest to czas ciągły);
 • czasownika w formie podstawowej z końcówkę -ing.

I’d been playing volleyball when she arrived.
Grałem w siatkówkę, kiedy ona przyjechała. (W domyśle: grałem przez jakiś czas przed jej przyjazdem).

The fire had been burning for sometime before everybody gathered around.
Ogień palił się jakiś czas przed tym, zanim wszyscy się wokół niego zgromadzili.

W obydwu przypadkach wykonawca czynności rozpoczął ją w jakimś momencie w przeszłości (ktoś zaczął grać w siatkówkę, ogień się rozpalał), a gdy zdarzyła się następna rzecz opisywana w zdaniu (ktoś przyjechał, wszyscy gromadzili się wokół ognia), poprzednia czynność dalej trwała.

Zdania twierdzące

Zdania w czasie teraźniejszym uprzednim mają następującą strukturę:

podmiot + had + been + I forma czasownika z końcówką -ing + reszta zdania

 • Ann had been working as a teacher from 1980 to 1989 before she got married and had children.
 • After I had been learning the whole afternoon yesterday I went to see my aunt Claire.

Pytania

Pytania w czasie Past Perfect Continuous tworzymy przesuwając czasownik posiłkowy had na początek zdania przed podmiot.
Ogólna konstrukcja pytania to:

Had + podmiot + been + I forma czasownika z końcówką -ing + reszta zdania

 • Had Ann been working as a teacher from 1980 to 1989 before she got married and had children?
 • Had you been playing volleyball when she arrived?
 • Had they been gossiping about her when she walked into the room?
  Czy plotkowali o niej (już od jakiegoś czasu), gdy weszła do pokoju?
 • Had you been playing volleyball when she arrived?
  Czy grałeś w siatkówkę, zanim ona przyjechała?

Zdania zaprzeczone

tworzymy przez dodanie not po czasowniku posiłkowym had. Ta sekwencja czasami jest skracana do hadn’t.

podmiot + had not (hadn’t) + been + I forma czasownika z końcówką -ing + reszta zdania

 • Ann had not (hadn’t) been working as a teacher from 1980 to 1989 before she got married and had children.
 • They had not (hadn’t) been walking along the street when the bus arrived.
 • They hadn’t been walking along the street when the bus arrived.


Zastosowanie czasu Past Perfect Continuous

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego używamy , gdy chcemy opisać czynności lub stany które trwały jakiś czas (przeważnie określony) w przeszłości zanim nastąpiło wydarzenie opisywane w czasie Past Simple, lub też trwały nieprzerwanie aż do momentu rozpoczęcia się drugiej czynności.

 • The fire had been burning for sometime before everybody gathered around.
  (Ogień palił się jakiś czas przed tym, zanim wszyscy się wokół niego zgromadzili.)
  Uwaga! Ogień palił się zanim wszyscy się zebrali i plił się nadal.
 • I have been writing a letter before you rushed in the room.
  (Zanim wpadłeś do pokoju, pisałem list.)
  Uwaga! Czynność rozpoczęła się przed określonym momentem w przeszłości i trwała nadal.
 • It had been snowing earlier in the day and now children wanted to make a snowman.
  (Wcześniej tego dnia padał śnieg i teraz dzieci chciały zrobić bałwana.)
 • I had been taking showers in cold water before the plumber came and fixed our water heater.
  (Zanim hydraulik nie naprawił naszego grzejnika na wodę, brałem prysznic w zimnej wodzie.)
 • I’d been playing volleyball when she arrived.
  (Grałem w siatkówkę, kiedy ona przyjechała.)
  W domyśle: grałem przez jakiś czas przed jej przyjazdem.

W powyższych przypadkach wykonawca czynności rozpoczął ją w jakimś momencie w przeszłości (ktoś zaczął grać w siatkówkę, ogień się rozpalał), a gdy zdarzyła się następna rzecz opisywana w zdaniu (ktoś przyjechał, wszyscy gromadzili się wokół ognia), poprzednia czynność dalej trwała.

Czasu przeszłego uprzedniego ciągłego używamy również, gdy chcemy podkreślić, że jakaś czynność była jedynie przejściowa, np.:

 • I had been taking showers in cold water before the plumber came and fixed our water heater.
 • Ann had been working as an interpreter from 1980 to 1989 before she got married and had children.

Zapamiętaj!
W odróżnieniu od czasu Past Perfect, który jest czasem dokonanym i koncentruje się na skutkach danej czynności, czas Past Perfect Continuous jest czasem niedokonanym i eksponuje trwanie czynności.

Dlatego w czasie Past Perfect Continuous nie występują informacje ile razy dana czynność miała miejsce czy też ile rzeczy zostało zrobionych (tego typu informacje formułujemy w czasie Past Perfect.)

 • She had made 20 sanwiches when the guests come.
  (Przed przyjściem gości zrobiła 20 kanapek.)
  Oto są. Dzieło zakończone.
 • She had been making sanwiches when the guests come.
  (Przed przyjściem gości robiła kanapki.)
  Być może nie zdążyła ze wszystkimi i goście zastali ją jeszcze robiącą kanapki.

Zobacz:

https://aleklasa.pl/bez-kategorii/c337-angielski/c357-gramatyka/czasy/past-continuous-2

PRESENT PERFECT CONTINUOUS – (TERAŹNIEJSZY UPRZEDNI CIĄGŁY)