Historia TESTY

TEST 4 ŚREDNIOWIECZE Cesarstwo bizantyjskie. Arabowie – islam. Państwo Franków. (2)

Sprawdź swoją wiedzę historyczną ze średniowiecza TEST cz. 1 Cesarstwo bizantyjskie 1. Zaznacz, które z poniższych zdań jest prawdziwe (P), a które fałszywe (F). TAK NIE  a) Bizancjum to nazwa wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.  b) Nazwa Bizancjum pochodzi od nazwy kolonii greckiej, gdzie cesarz Konstantyn Wielki w 324r. założył Konstantynopol.  c) Cesarze konstantynopolitańscy uznali upadek władzy cesarskiej na Zachodzie.  d) Dzięki cesarzowi Justynianowi I Wielkiemu w II poł. VI w. Bizancjum

TEST 2 ANTYK Starożytna Grecja. Wojny w świecie greckim. Świat hellenistyczny.

Sprawdź swoją wiedzę historyczną  z antyku   Starożytna Grecja 1. Wymień elementy uzbrojenia wojownika spartańskiego. Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Zapoznaj się z tekstem źródłowym, a następnie przedstaw etapy życia młodego spartiaty. Zaproponuj tytuły, zapisz podpunkty. Gdy rodziło się dziecko ojciec nie był w prawie chować go, brał je i zanosił na miejsce spotkań, gdzie zasiadali najstarsi spośród członków tej samej fyli. Oni to badali noworodka. Jeśli miał prawidłową budowę i był

TEST 1 Pierwsze cywilizacje. Mezopotamia. Starożytny Egipt. Izrael.

TEST Początki ludzkości 1. Zbuduj słownikową definicję pojęcia historia. Uwzględnij przynajmniej dwa różne znaczenia tego wyrazu. A. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. B. historia – …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Podziel źródła historyczne na pisane i niepisane: przedmioty codziennego użytku, broń, pamiętniki, listy, przekazy ustne, roczniki, obrazy, mozaiki, kroniki. A. źródła historyczne pisane – ……………………………………………………………………………………………………….. B. źródła historyczne niepisane – …………………………………………………………………………………………………… 3. To, że pierwszy człowiek pojawił się w Afryce A. jest dziełem przypadku. B.