POZIOM PODSTAWOWY (ustna)

MATURA USTNA – RADY

Co na ustnym z angielskiego? Na poziomie podstawowym będziesz musiał się zmierzyć z następującymi zadaniami: opis ilustracji i pytania egzaminatora dotyczące tej ilustracji oraz trzy rozmowy sterowane (uzyskiwanie informacji, relacjonowanie wydarzeń i negocjowanie). Na poziomie rozszerzonym są dwa zadania: rozmowa na podstawie materiału stymulującego oraz prezentacja tematu i dyskusja (wybierasz jeden z dwóch tematów). Rady Jeśli na egzaminie nie usłyszysz dokładnie lub nie zrozumiesz polecenia, poproś o powtórzenie, np.: – Sorry, coud you repeat that, please. –