Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Prezentacja tematu i dyskusja 2

Zadanie: Prezentacja tematu i dyskusja. Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminującym. 1. Describe an extreme sport you know. Would you like to try it? Why are extreme sports more and more popular nowadays? 2. The role of the woman in the modern society has changed, but has it changed everywhere? Is feminism still needed nowadays? Nasza rada: Wybierz temat, który jest Ci bliższy,

How do young people spend their free time?

Zadanie: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat: spędzania wolnego czasu przez młodzież; różnych hobby; możliwości wspólnego spędzania czasu przez całą rodzinę. How do young people spend their free time? „Computer games don’t affect kids, I mean if Pac Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive music”. Marcus Brigstocke

Czytanie książek

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminatorem na temat: czytania książek, mniejszego zainteresowania czytelnictwem, korzyści płynących z czytania. develop verbal skills stimulate imagination promote patience   Twoje zadanie polega na przeprowadzeniu z egzaminatorem rozmowy na podstawie materiału stymulującego. Musisz wykazać się umiejętnością prezentacji materiału, interpretacji zawartych w nim treści oraz wyrażania i uzasadniania własnej opinii. Punkty za pełną prezentację materiału stymulującego; za interpretowanie, wyrażanie opinii