Nauka i technika

SCIENCE – NAUKA

branches of science – dziedziny nauki chemistry – chemia physics – fizyka botany – botanika zoology – zoologia astronomy – astronomia mathematics – matematyka medicine – medycyna genetic engineering – inżynieria genetyczna molecular biology – biologia molekularna cybernetics – cybernetyka information technology – informatyka biochemistry – biochemia geopolitics – geopolityka astrophysics – astrofizyka applied science – nauka stosowana scientist – naukowiec inventor – wynalazca discoverer – odkrywca explorer – badacz

COMPUTER – KOMPUTER

byte – bajt file – plik to delete – usuwać to copy – kopiować to update – aktualizować to save – zapisywać to send – przesyłać to process – przetwarzać database – baza danych directory – katalog to format – sformatować word processing – edycja tekstów backup copy – kopia zapasowa printer – drukarka to print – drukować inkjet printer – drukarka ­atramentowa laser printer – drukarka laserowa scanner –

INVENTIONS & ­DISCOVERIES – WYNALAZKI I ODKRYCIA

inventions & ­discoveries light bulb – żarówka świetlna electric current – prąd elektryczny vaccine – szczepionka vaccination – szczepienie antibiotic – antybiotyk penicillin – penicylina steam engine – silnik parowy radiation – promieniowanie gravity – grawitacja telescope – teleskop microscope – mikroskop computer – komputer printer – drukarka photocopier – kserokopiarka phone – telefon video recorder – magnetowid tape recorder – magnetofon CD player – odtwarzacz płyt CD digital camera

TECHNOLOGY – technologia, technika

During your matura exam you are likely to deal with texts connected with technology. Examination tasks may, for example, involve: answering questions concerning a written text or recording dealing with the topic of science and/ or new technologies; stating your opinion concerning the influence of modern technologies on people’s lives; solving a test checking your lexical knowledge. Below you will find vocabulary connected with the topic and mistakes that Polish