Analiza utworu to zbadanie tekstu, opisanie struktury wiersza, elementów, z jakich jest zbudowany, ich układu i wzajemnych powiązań, innymi słowy rozłożenie utworu na czynniki pierwsze.

  • Środki stylistyczne – zwróć uwagę na przymiotniki w stopniu najwyższym, zdrobnienia i neologizmy, sposób zapisu wyrazów, powtórzenia, wyrazy dźwiękonaśladowcze.
  • Podmiot liryczny – w jaki sposób się wypowiada? (Czy jest widoczny? A może ukrywa się za światem przedstawionym?)
  • Świat przedstawiony – jaką sytuację opisuje podmiot liryczny, kiedy i gdzie się ona rozgrywa?
  • Podział na strofy, wersy, typ rymów, liczba sylab w wierszach (i system wersyfikacyjny).
  • Kompozycja tekstu.
  • Gatunek utworu.

Interpretacja to objaśnienie, próba zrozumienia utworu, odczytania głównej idei, zinterpretowania metafor, symboli, czyli:

  • odczytanie znaczenia poszczególnych elementów i znaczenia wiersza jako całości;
  • umiejscowienie wiersza w kontekstach (np. biografia autora, epoka, inne utwory, style, nurty itp.);
  • określenie, co w wierszu typowe, a co oryginalne.

 

Zobacz:

Analiza i interpretacja wiersza – instrukcja postępowania

Podmiot mówiący w poezji. Analiza i interpretacja wiersza.

Czym jest analiza i interpretacja wiersza?

Analiza i interpretacja na maturze

Praca z wierszem na maturze – interpretacja i analiza