Czas w tekście TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

1. Czym różni się cytat od parafrazy?

a) Niczym się nie różnią.
b) Cytat musi być przywołany dokładnie, parafraza przekształca przywoływany tekst.
c) Cytat naśladuje, parafraza nie musi naśladować utworu.
d) Cytat musi mieć cudzysłów, parafraza musi ośmieszać.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

2.

Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzył na mnie i głaskał po głowie.
Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa.
Bolesław Leśmian Urszula Kochanowska

Czy przytoczony fragment jest:

a) aluzją literacką
b) cytatem
c) parafrazą
d) parodią

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

3. Wskaż aluzję literacką. Podaj tytuły i autorów tekstów, do których odwołują się twórcy.

a)
Jestem Julią
na wysokim balkonie
zawisła
krzyczę wróć
Halina Poświatowska

b)
Kiedy don Kichot wędrował przez świat…
Akcja – jabłoń – czarne wąsy w winie –
Wciąż świszczał za nim okrutny bat,
Mszczący się srogo na chudej oślinie.
Stanisław Grochowiak

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

4. Który z podanych fragmentów zawiera cytat, a który parodię:

a) 
Bez serc, bez nerek, bez mięsa od kości,
o, najwierniejszy posągu człowieka,
rwały, pogrzebny
szkielecie,
arcydzieło portretowej rzeźby!
Julian Przyboś

b)
Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha…
To dzień biały, to miasteczko…
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha
Władysław Broniewski

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy czas narracji i czas akcji w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza są tożsame?

a) Tak – wszystko się dzieje w romantyzmie
b) Nie – Mickiewicz pisał w latach trzydziestych o czasach napoleońskich i wcześniejszych.

6. Czy retrospekcja w Panu Tadeuszu dotyczy historii:

a) Tadeusza Soplicy
b) Jacka Soplicy
c) Telimeny
d) Zosi

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

7. Czy w Dziadach, cz. II została zastosowana jedność czasu?

a) Nie – Mickiewicz opowiada o dawnych zdarzeniach.
b) Tak – obrzęd dziadów zamknięty jest w ciągu jednej nocy.
c) Nie – czyta się ją dłużej niż trwają przedstawione w niej zdarzenia.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

8. Przeczytaj fragment Potopu Sienkiewicza:

Nie stało zaś tego ojca i dobrodzieja szlachty laudańskiej w roku 1654. Rozpaliła się wówczas wzdłuż całej wschodniej ściany Rzeczpospolitej straszna wojna.

Które z poniższych zdań jest prawdziwe?

a) Sienkiewicz opisuje wojnę, którą przeżył.
b) Sienkiewicz snuje wspomnienia.
c) Sienkiewicz opisuje zdarzenia sprzed ponad dwustu lat – to powieść historyczna.
d) Jest to retrospekcja do czasów najazdu Szwedów na Polskę.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

9. Dostosuj odpowiedni czas powstania powieści do tytułów:

a) Krzyżacy ……………………
b) Antygona ………………….
c) Treny ………………………..
d) Bogurodzica ……………..

A. średniowiecze
B. wiek XVI
C. wiek XIX
D. starożytność

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………

 

Czas w tekście TEST – odpowiedzi:

1. b),
2. a),
3. a) William Szekspir – Romeo i Julia b) Miguel de Cervantes – Don Kichot;
4.
a) parodia – Ody do młodości Adama Mickiewicza,
b) cytat – z Romantyczności Adama Mickiewicza
5. b),
6. b),
7. b),
8. c),
9. a) C, b) D, c) B, d) A

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c171-teoria-literatury/12-czas-w-tekscie