Klasyfikacja tekstów literackich

W teście egzaminacyjnym pojawią się tzw. teksty kultury, które będziesz musiał zrozumieć i zinterpretować, aby wskazać poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych i udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania otwarte.

 

Są trzy rodzaje literackie

Każdy tekst literacki należy do któregoś z poniższych rodzajów. Tekst, który otrzymasz na tekście egzaminacyjnym, też. Pytanie w tej sprawie może być bezpośrednie i proste:

Do którego z rodzajów literackich przypiszesz tekst?

Ale może być bardziej przebiegłe:

Wskaż wyznaczniki epickości tekstu.

Jakie cechy tekstu kwalifikują go do dramatu, a jakie do liryki? Najważniejsze wiedzieć, że np. narrator jest typowy dla epiki, a podział na głosy, sceny, obecność didaskaliów – dla dramatu.

 

Rodzaje literackie

 • Liryka

  • Liryka ogarnia utwory poetyckie.
  • Oczywiste, że ze swojej natury są krótsze od epiki, ale nie to jest najważniejsze.
  • Tu nie ma narratora, przemawia podmiot liryczny, który wyraża swoje uczucia. Subiektywnie odbiera świat, przetwarza poetycko i takie obrazy darowuje odbiorcom.
 • Epika

  • Do epiki zaliczamy utwory, w których narrator, opisuje zdarzenia, świat, ludzi.
  • Wejdą tu rozmaite teksty prozatorskie, bo epikę się czyta z bardzo różnych powodów: dla informacji, rozrywki, z ciekawości.
  • Epika prezentuje świat przedstawiony, w który wkraczamy za sprawą lektury.
  • Wszelkie zatem opowiadania, nowele, powieści, listy, relacje możemy śmiało zaliczyć do epiki.
 • Dramat

  • Dramaty to utwory przeznaczone do realizacji na scenie.
  • Pisane na potrzeby teatru są podzielone na akty, sceny, kwestie aktorów, wreszcie posiadają didaskalia – odautorskie informacje dodatkowe dotyczące np. stroju lub wyglądu sceny. Autor dramatu pisze:
   Scena 2. W nawiasie: (Scena jest pusta, w centrum dwie świece).
   Te wskazówki w nawiasie to didaskalia.

Uwaga!
Didaskalia – wtrącenia dramatopisarza, informujące o wyglądzie sceny, zawierają wskazówki co do stroju i zachowania bohaterów. Jest to tekst poboczny dramatu, w przeciwieństwie do tekstu głównego, czyli dialogów i monologów.

 

Wyznaczniki rodzaju literackiego

LIRYKA

 • podmiot liryczny
 • obraz poetycki
 • uczuciowość (subiektywizm)

 

EPIKA

 • narrator
 • fabuła
 • świat przedstawiony
 • opisowość
DRAMAT

 • podział na akty, sceny, głosy
 • obecność didaskaliów

 

Gatunki literackie

LIRYKA

 • sonet
 • pieśń
 • hymn
 • fraszka
 • oda
 • tren
 • epigramat

EPIKA

 • epos
 • powieść
 • opowiadanie
 • nowela
 • esej

DRAMAT

 • tragedia
 • dramat romantyczny
 • komedia
 • opera
 • scenariusz filmowy

Pamiętaj!
Do tekstów kultury należą:

 • teksty literackie,
 • teksty publicystyczne,
 • teksty popularnonaukowe,
 • źródła historyczne,
 • akty prawne,
 • instrukcje,
 • słowniki,
 • encyklopedie,
 • mapy,
 • reprodukcje dzieł sztuki,
 • tabele,
 • diagramy,
 • wykresy,
 • schematy.

Facebook aleklasa 2