Test

1. Oto trzy teksty. Który z nich jest prozą poetycką?

A.
O arystokracji myślę, że jeśli istotnie racje jej bytu stanowią historyczne zasługi przodków, to większość tych zasług jest u nas tego rodzaju, że spadkobiercy ich powinni włożyć włosiennice i posypać sobie głowy popiołem.
Henryk Sienkiewicz Bez dogmatu

B.
Narcyz zatrzymał się nad rzeką czasu. Złowróżbna, pełna ułudy rzeka, gdzie mijają i upływają lata. Zwykłe brzegi jak prymitywna rama oprawiające wodę podobną ślepej szybie, za którą rozpościerałaby się pusta nuda.
Andre Gide Traktat o Narcyzie

C.
Etyka Arystotelesa jest etyką umiarkowania i zdrowego rozsądku. Pewien krytyk antyczny nazwał nawet Arystotelesa człowiekiem „bez miary pełnym miary”. W swojej etycznej doktrynie „złotego środka” Arystoteles usiłował przezwyciężyć i zsyntetyzować dwa kontrowersyjne systemy moralne: system Platona z jego tęsknotą do dobra idealnego i pogardą cielesności oraz system Demokrytejski z jego afirmacją poszczególnych potrzeb.
Adam Sikora Amicus Plato

Odp. …………………………………………………………………………………………………

2. Jeden z powyższych tekstów jest tekstem naukowym. Zalicz go do:

a) historii sztuki,
b) filozofii,
c) socjologii,
d) historii

Odp. …………………………………………………………………………………………………

3. Przeczytaj fragment noweli Elizy Orzeszkowej pt. Gloria victis.

Leciał wiatr światem, ciekawy, niespokojny, słuchał gwarzeń i opowiadań wód, zbóż, kwiatów polnych, drzew przydrożnych – i szumiał. Szumiał o wszystkim, co widział, co słyszał na szerokim, wielkim, na przedziwnym świecie i leciał, i leciał, aż przyleciał do krainy w wody, trawy i drzewa bogatej, która nazywa się Polesie litewskie.

Efekt uczynienia swojej narracji prozą poetycką, osiągnęła pisarka za pomocą:

a) opisu krajobrazu
b) animizacji wiatru i nagromadzenia epitetów
c) za pomocą rymu i rytmu
d) tekst nie jest prozą poetycką

Odp. …………………………………………………………………………………………………

4. Przeczytaj tekst i określ, co sprawia, że to proza poetycka

W okresie najkrótszych, sennych dni zimowych, ujętych z obu stron od poranku i od wieczora w futrzane krawędzie zmierzchów, gdy miasto rozgałęziało się coraz głębiej w labirynty zimowych nocy, z trudem przywoływane przez krótki świt do opamiętania, do powrotu – ojciec mój był już zatracony, zaprzedany, zaprzysiężony tamtej sferze.
Bruno Schulz Sklepy cynamonowe

Odp. …………………………………………………………………………………………………

5. Znajdź w powyższym tekście przykład

a) metafory ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

b) epitetu …………………………………………………………………………………………………………………….

 

Odpowiedzi:

1. b),
2. b),
3. b),
4. nagromadzenie środków poetyckich, epitetów i metafor,
5.
a) – ujętych […] w futrzane krawędzie zmierzchów,
b) – najkrótsze, senne, zimowe

 

Zobacz:

Proza poetycka i prozaiczne wiersze

Określ powieść poetycką jako gatunek literacki