Dźwięk w wierszu TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

Przeczytaj wiersz

Nad Kapuletich i Montekich domem,
Spłukane deszczem, poruszone gromem,
Łagodne oko błękitu

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów,
Na rozwalone bramy od ogrodów,
I gwiazdę zrzuca ze szczytu

1. Nazwę „łagodne oko błękitu”, jaką nadał w wierszu księżycowi Norwid, nazwiesz:

a) porównaniem
b) onomatopeją
c) metaforą
d) epitetem

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Jak nazwiesz zabieg poetycki „Oko błękitu – patrzy, zrzuca gwiazdy”

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wskaż onomatopeje we fragmencie wiersza:

Dudnią drogi, ciągną obce wojska,
a nad nimi złota jesień polska (…)
Hej, ty brzozo, hej, ty brzozo – płaczko,
smutno szumisz nad jego tułaczką,
Władysław Broniewski Żołnierz polski

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

3. Przeczytaj fragment wiersza Mirona Białoszewskiego (Rozprawa o stolikowych baranach):

A dalej: barany
w kolorach brabanckich
i barany z Bizancjum
i barany w kolorach oryniackich…

Które twierdzenie jest prawdziwe?

a) Poeta operuje dźwiękiem: używa onomatopei.
b) Poeta operuje dźwiękiem: gromadzi głoski: „b” i „r”.
c) Poeta używa nagromadzenia metafor.
d) Poeta dynamizuje pejzaż.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Przeczytaj pierwszą strofę z wiersza Baczyńskiego pt. Legenda:

Wydęte karawele o żaglach z czerwonych motyli,
pachnące cynamonem, pieprzem i imbirem,
upływają po morzach mosiężnych, a w tyle
delfiny ciągną – jak antyczne liry
Jacyż na rufach zdobywcy
odlani z płynnego złota
w pieśniach wysmukłych jak skrzypce,
z puszystym wejrzeniem kota?

A. „Karawele pachnące” to:

a) metafora
b) porównanie
c) onomatopeja
d) prawda

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

B. Nawiązaniem do wypraw geograficznych jest ciąg słów:

a) karawele, motyle, mosiężne morza, lwy
b) motyle, delfiny, skrzypce, kot
c) karawele, cynamon, pieprz, imbir, zdobywcy
d) cynamon, pieprz, imbir, płynne złoto

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

C. Na fakt, że w wierszu może też chodzić o przedmiot: obraz lub rzeźbę, wskazują słowa:

a) delfiny i antyczne liry
b) morza mosiężne i zdobywcy odlani z płynnego złota
c) morze mosiężne i wydęte karawele
d) żagle z czerwonych motyli i antyczne lwy

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

D. Podkreśl w wierszu porównanie. Wskaż grupę, w której są same onomatopeje:

a) emancypacja, eksploatacja, eksploracja
b) duszenie, pieczenie, smażenie, wołanie
c) pisk, gwizd, ryk

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Przeczytaj wiersz

O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,
Dżdżu krople padają i tłuką w me okno…
Jęk szklany… płacz szklany… a szyby w mgle mokną
I światła szarego blask sączy się senny…
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny…

Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny…
Kto? Nie wiem… Ktoś odszedł i jestem samotny…
Ktoś umarł… Kto? Próżno w pamięci swej grzebię…
Ktoś drogi… wszak byłem na jakimś pogrzebie…
Tak… Szczęście przyjść chciało, lecz mroków się zlękło,
Ktoś chciał mnie ukochać, lecz serce mu pękło,
Gdy poznał, że we mnie skrę roztlić chce próżno…
Zmarł nędzarz, nim ludzie go wsparli jałmużną…
Gdzieś pożar spopielił zagrodę wieśniaczą…
Spaliły się dzieci… Jak ludzie w krąg płaczą…

To w szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny… (…)

Leopold Staff Deszcz jesienny (fragment)

5. Refren wiersza Staffa jest nasycony elementami dźwiękonaśladowczymi. Które głoski naśladują szelest deszczu?

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

6. W utworze: Deszcz jesienny widoczny jest nastrój:

A. strachu,
B. spokoju,
C. smutku,
D. radości

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

7. Jakie elementy organizują całość pierwszej strofy:

A. powtórzenia
B. pytania retoryczne
C. metafory
D. porównania

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

8. Z każdego szeregu wybierz tylko jedną informację, charakteryzującą wiersz Staffa:

A. wiersz stroficzny, wiersz ciągły
B. wiersz rymowany, wiersz bezrymowy, biały
C. w każdym wersie taka sama liczba sylab (12), w każdym wersie różna liczba sylab, w każdym wersie jest po 11 sylab
D. rymy żeńskie, parzyste, przeważnie dokładne; rymy męskie, niedokładne; rymy żeńskie, krzyżowe, niedokładne; rymy żeńskie, okalające, niedokładne

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

9. Podkreślone wyrazy: deszcz dzwoni jesienny, pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, blask senny, światła szarego – to:

A. oksymorony
B. epitety
C. peryfrazy
D. eufemizmy

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

10. Jakich elementów jest więcej w wierszu Staffa – muzycznych czy malarskich?

.Odp. ……………………………………………………………………………………………………………………….

11. Które z wyrazów nie jest jest onomatopeją?

a) dudni
b) płacze
c) śwista
d) jęczy

 

Odpowiedzi:

1. c),
2.
Dudnią drogi,
smutno szumisz,
3. b),
4. A. a), 4. B. c), 4. C. b), 4. D. c);
5. s, sz, cz (jednostajność, miarowość deszczu naśladują też: ś, ń);
6. C;
7. A – powtórzenia;
8. A. wiersz stroficzny, B. wiersz rymowany, C. w każdym wersie taka sama liczba sylab (12), D. rymy żeńskie, parzyste, przeważnie dokładne;
9. B – epitety;
10. muzycznych;
11. b)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Neologizmy, archaizmy, dialektyzmy, onomatopeje

Onomatopeje. Co słychać w utworze poetyckim?