Poetyka TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

 

1. Przeczytaj fragment wiersza:

Gdy po śmierci w niebiosów przybyłam pustkowie,
Bóg długo patrzył na mnie i głaskał po głowie.

Zbliż się do mnie, Urszulo! Poglądasz, jak żywa…
Zrobię dla cię, co zechcesz, byś była szczęśliwa

Które zdanie jest prawdziwe?

A. Jest to wiersz stychiczny.
B. Jest to wiersz biały.
C. Jest to wiersz stroficzny.
D. Jest to wiersz wolny.

Odp. ……………………………………………………………………………………..

2. Określ rymy w powyższym fragmencie.

A. parzyste, żeńskie
B. okalające, żeńskie
C. przeplatane, męskie
D. różnie w różnych strofach

Odp. ……………………………………………………………………………………..

3. Przeczytaj wiersz Wisławy Szymborskiej

Myszołów nie ma sobie nic do zarzucenia.
Skrupuły obce są czarnej panterze.
Nie wątpią o słuszności czynów swych piranie.
Grzechotnik aprobuje siebie bez zastrzeżeń.
Samokrytyczny szakal nie istnieje.
Szarańcza, aligator, trychina i giez
żyją jak żyją i rade są z tego.
Sto kilogramów waży serce orki,
ale pod innym względem lekkie jest.
Nic bardziej zwierzęcego
niż czyste sumienie
na trzeciej planecie od Słońca.

Odp. ……………………………………………………………………………………..

4. Który opis strof jest poprawny?

A. Strofy czterowersowe i trzywersowe występują na przemian.
B. Strofy są różnowersowe, ale ułożone regularnie.
C. Strofy są różnowersowe, ale ułożone nieregularnie.
D. Strofy są dowodem, że jest to wiersz stychiczny.

Odp. ……………………………………………………………………………………..

5. Sprawdź rymy w wierszu. Zaznacz zdanie prawdziwe.

A. Jest to wiersz biały.
B. Posiada rymy przeplatane.
C. Posiada rymy niedokładne, np. panterze – zastrzeżeń.
D. Posiada rymy parzyste.

Odp. ……………………………………………………………………………………..

6. Jak nazwiesz powyższy wiersz Wisławy Szymborskiej?

A. wolny
B. biały
C. sylabotoniczny
D. stychiczny

7. W ostatnim wersie słowa „na trzeciej planecie od Słońca” to:

A. animacja – ożywienie planety.
B. peryfraza – omówienie, zamiast „Ziemia”.
C. metafora Ziemi.
D. eufemizm – to brzmi ładniej niż „Ziemia”.

8. Które z podanych zestawień charakteryzuje rymy okalające?

A. abba
B. aabb
C. abab
D. abcd

Odp. ……………………………………………………………………………………..

9. Nazwij rymy

A. abba …………………………………………………………………………………………………………
B. aabb …………………………………………………………………………………………………………
C. abab …………………………………………………………………………………………………………

Odp. ……………………………………………………………………………………..

10. Wśród podanych rymów rozpoznaj rym męski:

A. kochanie – śpiewanie
B. mól – ból
C. pogadzi – zawodzi
D. pamięta – zaklęta

Odp. ……………………………………………………………………………………..

11. A. Do podanych niżej wyrazów z wiersza I dopisz wyrazy tak, by stanowiły układy rymów:

jesienna – …………………………………………………..,
smugi – ……………………………………………………..,
leci – …………………………………………………………,
codzienne – ……………………………………………….,
łabędzi – ……………………………………………………,
dziwy – ……………………………………………………..,
sklepie – …………………………………………………….,

Odp. ……………………………………………………………………………………..

11. B. A teraz wybierz spośród podanych terminów te, które określają budowę rymów:

a) dokładne – niedokładne;
b) parzieyste – krzyżowe – okalające;
c) męsk – żeńskie

Odp. ……………………………………………………………………………………..

12. Który z opisów wiersza Parasole jest bezbłędny?

Parasole
Parasole nigdy nie mówią: „Jak dzisiaj strasznie pada!”
ledwie zapachnie deszczem, wzlatują w czarnych stadach
Niech tylko się zbierze trochę chmur,
Kracząc wyfruwa parasoli sznur
I małe parasolęta, co ledwie wykluły się z jajek,
Marzą o takim deszczu, co nigdy nie ustaje.
Siedzą w gniazdach , patrzą na błoto
i radośnie ćwierkają : Potop!
A po deszczu na płacz im się zbiera i ronią kropelki wody,
Kiedy tak tęsknią , zeschnięte, do pięknej brzydkiej pogody.
Joanna Kulmowa

a) wiersz zwrotkowy (stroficzny), nie wszystkie wersy mają tyle samo sylab, rymy i męskie,
i żeńskie, niektóre niedokładne,

b) wiersz ciągły, nie wszystkie wersy mają tyle samo sylab, rymy męskie, niektóre niedokładne,

c) wiersz zwrotkowy (stroficzny), wszystkie wersy mają tyle samo sylab, rymy żeńskie, wszystkie
dokładne

d) wiersz ciągły, wszystkie wersy mają tyle samo sylab, rymy żeńskie i męskie, niektóre niedokładne.

Odp. ……………………………………………………………………………………..

13. Przeczytaj fragment wiersza Juliusza Słowackiego:

Smutno mi, Boże! – dla mnie na zachodzie
Rozlałeś tęczę blasków promienistą;
Przede mną gasisz w lazurowej wodzie
Gwiazdę ognistą…

A. Czy wiersz należy do liryki bezpośredniej czy pośredniej?

Odp. ……………………………………………………………………………………..

B. Jakie rymy występują w podanym fragmencie?

Odp. ……………………………………………………………………………………..

14. Trzynastozgłoskowiec ma w każdym wersie musi być równo po trzynaście:

a) sylab
b) głoska

Odp. ……………………………………………………………………………………..

15. Uzupełnij informacje

a) Wiersz ……………………………………………. ma równą liczbę sylab (w każdym wersie), odznacza się regularnie rozłożonymi akcentami, mówimy tu o regularnym następstwie sylab akcentowanych i nieakcentowanych.

b) Wiersz ……………………………………………. nie opiera się na żadnym stałym schemacie wersyfikacyjnym, nie ma rymów (czasem nie ma układu stroficznego), a posługują się nim poeci współcześni.

Odp. ……………………………………………………………………………………………………………..

 

Poetyka TEST – odpowiedzi:

1. C.,
2. A.,
4. C.,
5. C.,
6. A.,
7. B.;
8. A – abba;
9. A. rymy okalające, B. rymy parzyste, C. krzyżowe;
10. B;
11. A. jesienna – brzemienna, smugi – strugi, leci – świeci, codzienne – odmienne, łabędzi – pędzi, dziwy – grzywy, sklepie – stepie. B. rymy dokładne, parzyste, żeńskie.
12. Wiersz zwrotkowy, nie wszystkie wersy mają tyle samo sylab, rymy żeńskie i męskie, niektóre niedokładne.
13. A. liryka bezpośrednia (podmiot liryczny mówi w pierwszej osobie); B. rymy żeńskie, krzyżowe;
14. a);
15. a) sylabotoniczny, b) wolny

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Pojęcia z zakresu poetyki

Pojęcia z poetyki

Ważne pojęcia z poetyki antycznej – mimesis i katharsis