• Karol Darwin
  Sformułował teorię ewolucji. Wstrząsnęła ona światem. Dzieło z 1859 roku: O powstaniu gatunków. Pomysł najbardziej bulwersujący: człowiek i małpa mają wspólnego przodka.
 • Dmitrij Mendelejew
  Rosyjski chemik. Jego najważniejsze dzieło to zestawienie wszystkich znanych pierwiastków chemicznych w układ okresowy pierwiastków, zwany też tablicą Mendelejewa.
 • Robert Koch
  Pokonał gruźlicę. W roku 1882 odkrył jej przyczynę – zarazek zwany odtąd prątkiem Kocha. Odkrył też tuberkulinę. Za wkład w walkę z gruźlicą, która w wieku XIX była chorobą śmiertelną, otrzymał Nagrodę Nobla.
 • Maria Curie-Skłodowska
  Odkryła (wraz z mężem) nowe pierwiastki: rad i polon. Jest współtwórczynią nauki o promieniotwórczości, laureatką Nagrody Nobla z roku 1903 i 1911 (w dziedzinie fizyki i chemii).
 • Tomasz Edison
  Genialny wynalazca – autor ponad 1000 patentów. Wymyślił fonograf, żarówkę elektryczną. Udoskonalił telefon. Zbudował pierwszą elektrownię i akumulator zasadowy itp. Był samoukiem.
 • George Stephenson
  Wynalazca parowozów (1814 – Bluchar, 1829 – Rakieta). Założyciel pierwszej w świecie fabryki parowozów i pierwszej linii kolejowej. Po prostu ojciec kolei żelaznej.
 • Gottlieb Daimler
  Wynalazca silnika spalinowego, samochodu i motocykla. Niezależnie od niego podobny sukces odniósł konstruktor Benz. Później firmy połączyły się i powstały zakłady Daimler–Benz – producent słynnych mercedesów.
 • Auguste i Louis Lumière
  Francuscy chemicy. W roku 1895 wynaleźli kinematograf – aparat do zdjęć i projekcji filmów. Dzięki nim publiczność po raz pierwszy mogła cieszyć się atrakcjami kina.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Wymień twórców modernizmu europejskiego

Modernizm, co to za czasy? Dokonaj charakterystyki epoki

Najważniejsi myśliciele modernizmu i ich poglądy

Test z wiedzy o modernizmie cz. 1 z komentarzem

Test z wiedzy o modernizmie cz. 2 z komentarzem

Uporządkuj i zaprezentuj literacki dorobek Młodej Polski