Matka

Matko moja! Cóż ja mogę powiedzieć?
Co ja myślę?
Złe żywioły przyszły mnie nawiedzić,
Jak burza na Wiśle.
Zwątpienie? Rozpacz? Zmarła żona?
Nie! Jestem silny jak dąb.
O to, co ty mi dałaś, Matko rodzona,
Będę się bił ząb za ząb!
A jeśli było coś złego, Mamusiu,
Przebacz.
Jam tak zrobił. Jam tak musiał.
Przebaczenia, nawet matczynego,
Nie trzeba.
Władysław Broniewski, Matce

Zadanie 1
Wiersz ma charakter:

A. Przeprosin
B. Życzeń
C. Nagany
D. Błagania

Zadanie 2
O człowieku, który ma naturalną zdolność do wykonywania jakiejś czynności, mówimy, że:

A. Wyssał to z mlekiem matki.
B. Jest tym podszyty.
C. Ma to w oczach.
D. Spadło mu to z nieba.

Zadanie 3
W stosunku do jakiej rzeczy z pewnością nie użyjesz słowa „matka”:

A. ziemi jako planety
B. ojczyzny
C. rzeki przepływającej w Twojej miejscowości
D. Matki Boskiej

Zadanie 4
Mitologiczną matką, która poszukiwała swej córki po całym świecie, była:

A. Ariadna
B. Penelopa
C. Demeter
D. Niobe

Zadanie 5
Mitologiczną matką, która była dumna ze swego potomstwa i za swą dumę została ukarana śmiercią potomstwa, była:

A. Ariadna
B. Penelopa
C. Demeter
D. Niobe

Zadanie 6
Jakim zwrotem nie określa się ciąży?

A. Być w odmiennym stanie.
B. Być przy nadziei.
C. Być w błogosławionym stanie.
D. Być w wyjątkowym stanie.

 

Odpowiedzi

1. A
2. A
3. C
4. C
5. D
6. D