Wieś

Gdy runą trzy ściany chaty
W niszczących burz huraganie,
Wybij okienko na słońce
W jedynej, jaką masz, ścianie.
Gdy scheda twoja tak marną,
Że tylko grzędę masz ziemi,
Nie sadź jej w wierzby płaczące,
Lecz dębu zasadź w niej ziarno.
Maria Konopnicka, Gdy runą trzy ściany chaty

Zadanie 1
Co symbolizuje dąb?

A. Władzę
B. Siłę
C. Bunt
D. Sztukę

Zadanie 2
Wypisz z wiersza trzy wyrazy charakterystyczne dla tematyki wiejskiej.

Zadanie 3
Maria Konopnicka jest autorką noweli opowiadającej o nieludzkim zwyczaju wystawiania starych ludzi na publiczną licytację. Podaj tytuł tego utworu.

Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre (ziarna) padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka.
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je.
Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
(Mt, 13, 3-8)

Zadanie 4
Jaki jest symboliczny sens przytoczonej przypowieści?

A. Trzeba wybierać dobre ziarna.
B. Trzeba siać uważnie, poświęcić się rolnictwu.
C. Trzeba uważać na ptaki i chwasty.
D. Człowiek wierzący jest jak siewca, którego praca zaowocuje.

Zadanie 5
W jakim utworze pojawia się scena symbolicznego zasiewu?

A. W Panu Tadeuszu.
B. W Syzyfowych pracach.
C. W Chłopach.
D. W Balladynie.

Zadanie 6
Sztukę mieszkańców wsi nazywamy:

A. Prymitywem
B. Naturalizmem
C. Schedą
D. Folklorem

Zadanie 7
Dziady, ludowy obrzęd opisany przez Adama Mickiewicza to:

A. Białoruska scena zaślubin.
B. Odpowiednik współczesnych zaduszek.
C. Odpowiednik słowiańskiej nocy świętojańskiej.
D. Ukraiński zwyczaj żegnani wyruszających w świat żebraków, czyli dziadów.

 

Odpowiedzi

1. B
2. Grzęda, chata, ziarno
3. Miłosierdzie gminy
4. D
5. C
6. D
7. B

Zobacz:

Wieś

Jak pisać o wsi?

Obraz wsi w polskiej literaturze renesansu.