Plan pracy pisemnej

 

Przepis na dobrą pracę

 • Najpierw przemyśl temat.
 • Zaplanuj elementy pracy (co po czym). Obmyśl jej formę.
 • Zbierz i spisz argumenty (przykłady literackie, osoby, wypowiedzi) dowodzące swojego zdania.
 • Wymyśl niebanalny, mądry, przyciągający wstęp do pracy.
 • Powołaj się na autorytety.
 • Dodaj odpowiednie cytaty.
 • Konsekwentnie trzymaj się własnej myśli i tematu.
 • Podnoś poziom pracy przez „wyskoki” ponad program.

 

Najważniejszy jest plan

To pierwszy krok do sukcesu. Niewielu ludzi potrafi napisać dobrą pracę bez żadnego planu, opierając się tylko na mgliście zarysowanym pomyśle i, o dziwo, ich prace sprawiają wrażenie spójnych i jasnych. Większości z nas pozostaje im tylko pozazdrościć i poświęcić trochę czasu na planowanie.

Jaka jest różnica między planowaniem a planem?

 • Planowanie jest pewnym procesem – to wszystkie myśli, jakie przychodzą Ci do głowy w związku z tematem, czynienie wstępnych założeń
  • rozprawka czy może opowiadanie?
  • skupić się na przykładach czy ogólnych omówieniach?
  • czy rycerz Roland będzie dobrym przykładem bohatera-idealisty?
 • Plan zaś to efekt owego planowania, spisany na kartce czy w elektronicznym pliku szkic pracy.

Planowanie zaczyna się już w momencie wyboru formy i trwa przez dłuższy czas poświęcony na wybór lektur, szukanie odpowiednich cytatów, czytanie opracowań itd. Jego logicznym finałem powinno być powstanie planu pracy (bardzo ogólnego szkicu, który pozwoli Ci nie zbaczać z torów), a w końcu bardziej szczegółowego konspektu.

PLANOWANIEPLAN KONSPEKT

Na czym polega planowanie i jakie są jego etapy?

 • Przeanalizuj temat pracy. Nie wystarczy przeczytać go raz.
 • Przeczytaj notatki, które będą Ci potrzebne do napisania pracy – szkolne i pozaszkolne.
 • Określ główne punkty pracy – wypisz je na kartce i podkreśl (lub w jakiś inny sposób wyodrębnij
 • graficznie) lub wprowadź je do komputera.
 • Zastanów się nad kolejnością prezentacji materiałów.
 • Zacznij przygotowywać plan – powinien zawierać przynajmniej kolejność głównych punktów.


Przykład planu

Rozprawka na temat:
Wartości postępu i cywilizacji w świecie człowieka.

Wstęp:

 • Dyskusyjność tematu – przedstawić różne poglądy.
 • Aktualność problemu w początku XXI wieku, wobec zagrożeń ekologicznych.
 • Próba definicji: czym jest postęp i cywilizacja.

Jak będę pisał tę pracę?

 • Forma polemiki dwóch ugrupowań – zwolenni­ków i krytyków postępu.
 • Swoje poglądy zostawić na koniec.

Treść:

 • Argumenty zwolenników postępu i cywilizacji: (A)
  • współczesna bliskość świata, informacja i komunikacja,
  • pokonywanie przestrzeni, wymiana osiągnięć między państwami,
  • wysoki poziom medycyny – możliwość ratowania życia ludzkiego,
  • wysoki poziom wiedzy i możliwości kształcenia,
  • wysoki poziom techniki – wygoda życia.
 • Argumenty krytyków mechanizacji świata: (B)
  • odejście od wartości ducha i uczuć,
  • materializacja świata,
  • poczucie obcości między ludźmi (indywidualizacja),
  • tęsknota człowieka za naukami psychotronicznymi,
  • poczucie niebezpieczeństwa,
  • zniszczenie przyrody – zagrożenia ekologiczne.

Uporządkować argumenty w formę polemiki:

A1 – B2
A2 – B2
A3 – B3

Zakończenie
Moje, wyważone zdanie na ten temat:

 • Wizja I – jak wyglądalibyśmy bez cywilizacji i techniki?
 • Wizja II – niewolnictwo cywilizacji – obraz pejzażu fabrycznego. Zaznaczyć konieczność wypośrodkowania wniosku!

Projekt powyższy jest oczywiście jedną z wielu możliwości, funkcjonuje tu jako schematyczny przykład notatki w brudnopisie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jak dobrze napisać wypracowanie?

Przepis na dobrą pracę. DOBÓR MATERIAŁU

Przepis na dobrą pracę. ANALIZA TEMATU

Przepis na dobrą pracę. KONSPEKT

Jak napisać wypracowanie?