Jak zwróć uwagę na opis?

  • Opis w tym utworze jest nie tylko spowolnieniem akcji, decyduje o nastroju, nadaje scenom odpowiednią atmosferę.
  • Typowy opis – jego główna funkcja to retardacja, czyli zatrzymanie akcji, spotęgowanie ciekawości odbiorcy.
  • Opis przestrzeni jest tu bardzo szczegółowy, można powiedzieć na miarę epickiego realizmu szczegółu.
  • Autor punkt po punkcie opisuje przestrzeń otaczającą bohatera. To zabieg milieu – dzięki niemu poznajemy osobowość postaci.
  • Opis został celowo zredukowany do minimum – pozostawia pole do opisu wyobraźni.
  • Opis przestrzeni jest nasycony subiektywizmem – poznajemy go przez pryzmat odczuć bohatera.

Zobacz:

Sposób na wypracowanie. Zdania klucze.