Wymień główne cechy reportażu. Gdybyś miał napisać reportaż związany ze szkołą, jaki wybrałbyś temat? Odpowiedź uzasadnij.

Reportaż to gatunek twórczości dziennikarskiej. Autor przedstawia w nim wydarzenia, których był świadkiem bądź uczestnikiem. Wyróżniamy reportaże:

  • literackie – filmowe,
  • telewizyjne – radiowe,
  • fotoreportaże.

Reportaż literacki

  • Autor – nie komentuje wydarzeń, stara się zachować obiektywizm.
  • Temat – aktualny, może być kontrowersyjny. Często reportaże przedstawiają historie zwykłych ludzi, których dotknęło nieszczęście, lub dotyczą sporów lokalnych.
  • Forma – dowolna, zależna od intencji autora.
  • Styl – publicystyczny, uwiarygodniający opisywane zdarzenia.

Reportaże literackie dzielimy ze względu na temat. Są zatem reportaże: społeczne, obyczajowe, społeczno-obyczajowe, podróżnicze, wojenne, sportowe itp.

Mistrz gatunku: Ryszard Kapuściński

Ważny temat dla reportażu: grupy tworzące się wewnątrz klas. Uczniowie przyjaźnią się ze sobą np. ze względu na wspólne hobby lub muzę. Jednak w wielu klasach podział przebiega na linii bogaci – biedni. Jest to temat ważny, ponieważ ci pozostający poza grupą lepiej ubranych czy z lepszym sprzętem czują się często gorsi, są wyśmiewani przez bogatszych kolegów.

 

Zobacz:

Sprawozdanie i reportaż

Reportaż