Temat:
Ułóż w punktach plan jednodniowej wycieczki klasowej do któregoś z miast europejskich. Zaplanuj zwiedzanie co najmniej trzech obiektów.

Krótko mówiąc, należy:

 • Zaplanować wycieczkę do jednego, dowolnego miasta w Europie i podać jego nazwę.
 • Uporządkować planowane wydarzenia, miejsca zwiedzania, biorąc pod uwagę realny czas przeznaczony na wycieczkę (jeden dzień zwiedzania).
 • Wskazać minimum trzy obiekty, miejsca (niekoniecznie zabytkowe).
 • Zapisać ten plan konsekwentnie w punktach.

Plan ramowy lub szczegółowy
Temat nie narzucał, jaki konkretnie powinien to być plan. Masz do wyboru plan ramowy (wypisanie tylko najważniejszych obiektów) lub szczegółowy (bardziej dokładny, zawierający drobiazgowe informacje, podpunkty).

Plan jednodniowej klasowej wycieczki do Warszawy:

1. Wyjazd (6.00).

2. Redakcja pisma młodzieżowego (8.00 – 9.00):
a) zwiedzanie redakcji,
b) rozmowa z redaktorami czasopisma.

3. Teatr Wielki (9.30 – 11.00):
a) zwiedzanie zaplecza teatru,
b) uczestniczenie w próbie przygotowywanego spektaklu.

4. Zoo (11.30 – 13.30):
a) zwiedzanie ogrodu zoologicznego w grupach,
b) spotkanie i rozmowa z osobami opiekującymi się krokodylami.

5. Obiad w KFC (14.00 – 14.45).

6. Stare Miasto (15.00 – 18.00):
a) zwiedzanie Zamku Królewskiego,
b) spacer uliczkami Starego Miasta,
c) czas wolny,
d) spotkanie przy pomniku Syrenki Warszawskiej.

7. Radio BIS (18.30 – 19.30):
a) zwiedzanie budynku radiowego i rozmowa
z pracownikami,
b) udział w audycji o języku gimnazjalistów.

8. Wyjazd (20.00).

Ważne

 • Miejsce, które wybierzesz, nie może być zmyślone. Ma to być konkretne miasto leżące w Europie.
 • Należy wybrać kilka obiektów (miejsc). A więc plan powinien mieć kilka punktów.
 • Nie wszystkie punkty w planie szczegółowym muszą mieć rozwinięcie w podpunktach.
 • W planie są punkty i podpunkty. To powinno być widać na pierwszy rzut oka. Możesz punkty główne zapisać np. cyframi rzymskimi, a pod-punkty arabskimi. Albo – punkty główne wielkimi literami, a podpunkty małymi z nawiasami.
 • Wszystkie punkty oznacz w ten sam sposób.
  Plan ma sens tylko wtedy, kiedy jest konsekwentny. Nie można sobie było pozwolić na dowolność. Wszystkie punkty musisz zapisać w takiej samej formie (zawiadomienia, zdania, równoważniki zdań, wyrazy).

Zobacz:

Plan