Tag "plan"

Jak napisać plan?

Temat: Ułóż w punktach plan jednodniowej wycieczki klasowej do któregoś z miast europejskich. Zaplanuj zwiedzanie co najmniej trzech obiektów. Krótko mówiąc, należy: Zaplanować wycieczkę do jednego, dowolnego miasta w Europie i podać jego nazwę. Uporządkować planowane wydarzenia, miejsca zwiedzania, biorąc pod uwagę realny czas przeznaczony na wycieczkę (jeden dzień zwiedzania). Wskazać minimum trzy obiekty, miejsca (niekoniecznie zabytkowe). Zapisać ten plan konsekwentnie w punktach. Plan ramowy lub szczegółowy Temat nie narzucał, jaki konkretnie

Krótkie formy wypowiedzi pisemnej

Krótkie formy wypowiedzi Nie lekceważ ich! Wydają się banalne, ale bardzo łatwo stracić przez nie punkty. Dlaczego? Ponieważ są bardzo sformalizowane, czyli wymagane jest ścisłe zachowanie formy. Pominiecie któryś z elementów – np. podpis w liście czy datę w podaniu – i już lecą punkty. A szkoda by było… Ogłoszenie Forma bardzo krótka. Ta forma charakteryzuje się wielką oszczędnością słowa – cóż. Naucz się więc zwięzłego pisania – tak aby w jak najmniejszej liczbie słów zawrzeć

Plan

Plan jest to sporządzony w chronologicznym porządku spis najważniejszych wydarzeń utrzymany w jednorodnej formie – czyli albo w formie równoważników (preferowana przez polonistów!), albo w formie zdań pojedynczych. Po co pisać plan? Sporządzanie planu jest bardzo przydatne, np. w celu lepszego zapamiętania treści tekstu, szybkiego przypomnienia sobie materiału przed kartkówką, sprawdzianem lub egzaminem, łatwiejszego napisania długiej formy wypowiedzi przy pisaniu streszczenia, charakterystyki postaci czy recenzji. Ułatwia prześledzenie konkretnego wątku (np.