Przedstaw postacie historyczne występujące w Krzyżakach.

Królowa Jadwiga
Żona Władysława Jagiełły. Wyjątkowo poważana przez poddanych, jeszcze za życia traktowana niemal jak święta. Jej śmierć była dla nich prawdziwą tragedią.

Król Władysław Jagiełło
Król Polski, wcześniej wielki książę litewski. Razem z księciem Witoldem odniósł zwycięstwo pod Grunwaldem. Władca błyskotliwy, odpowiedzialny, pobożny. Poddani jednak pamiętali o jego korzeniach – zarzucano mu niedostateczną znajomość obyczajów i pogańskie pochodzenie.

Księżna mazowiecka Anna Danuta
Córka księcia litewskiego, Kiejstuta. Żona księcia mazowieckiego Janusza. Jurand powierzył wychowanie swojej córki, Danusi, właśnie jej.

Zawisza Czarny
Jeden z najsłynniejszych rycerzy. Ideał rycerza. Z jego zdaniem liczyli się nawet Krzyżacy.

Powała z Taczewa
Polski rycerz, który zasłynął z powodu swej odwagi, i przede wszystkim nadzwyczajnej siły.

Konrad von Jungingen
Wielki mistrz zakonu krzyżackiego. Zdawał sobie sprawę z wad Krzyżaków – ich pychy, zarozumialstwa, zuchwalstwa. Starał się je hamować. Nie był zwolennikiem wojny z Polską.

Ulrich von Jungingen
Po śmierci Konrada to on został wielkim mistrzem krzyżackim. Zupełne przeciwieństwo swego poprzednika. Ślepo wierzył w potęgę zakonu, zarozumiały, porywczy. Dążył do wojny z Polską. Poległ w bitwie pod Grunwaldem.

Zobacz:

Krzyżacy Henryka Sienkiewicza

Krzyżacy Sienkiewicza na egzaminie

Krzyżacy – pytania i odpowiedzi

Przedstaw w punktach wydarzenia powieści Sienkiewicza Krzyżacy

Krzyżacy – charakterystyka głównych bohaterów