Bardzo prawdopodobne, że temat dłuższej pracy pisemnej będzie dotyczył „Iliady” albo „Odysei”. Jeśli tak – zwróć uwagę na przytoczony fragment tekstu, opisz go: czego lub kogo dotyczy, jaką jest sceną i kiedy się rozgrywa.

Iliada na egzaminie

 • Czy dziełem, którego dotyczyć będzie temat wypracowania, może być Iliada?
  Jak najbardziej. Obszar odwołań – to z pewnością mitologia grecka i Odyseja.
 • Jakie fragmenty przywołają autorzy testu? Tego nie wie nikt. Słynny jest pojedynek Hektora z Achillesem, opis tarczy Achillesa, pożegnanie Hektora z Andromachą. Kuszący dla twórców testu może wydać się poniższy dialog – dwóch rycerzy, wrogów, których łączy… Właśnie co? Wyobraźmy sobie, że to będzie ten tekst.

Pamiętaj!
Schemat postępowania zawsze jest podobny:

 • Dobrze przeczytać temat – odpowiedzieć sobie na pytanie: czego konkretnie wymaga.
 • Spokojnie przeczytać przytoczony fragment lektury.
 • Odpowiedzieć na pytania tematu w oparciu o tekst i lekturę.
 • Przytoczyć odwołania – jeśli temat tego wymaga.
 • Zadbać o podniesienie poziomu pracy (czyli popisać się większą wiedzą).
 • Sformułować efektowne zakończenie.

 

Wypracowanie egzaminacyjne

Przykład:

Pryjam zaś głosem błagalnym tak do Achilla powiedział:
Wspomnij na ojca swojego, do bogów podobny Achillu.
W moich on latach jest teraz i stoi na progu starości. […]
Ale i on gdy o tobie, że jeszcze żyjesz usłyszy,
Radość ma w sercu i potem każdego dnia się spodziewa
Syna miłego zobaczyć wracającego spod Troi.
Mnie już pocieszyć nie zdoła nic, bo z mych synów walecznych
W Troi rozległej zrodzonych – żaden mi już nie pozostał. […]
Jeden, co z wszystkich mi został, osłaniał miasto i Trojan –
Ty go niedawno zabiłeś, Hektora, gdy swojej ojczyzny
Bronił. Dla niego przybyłem dziś pod okręty Achajów,
Aby wyzwolić go, okup przynosząc ci niezmierzony.
Bogów uszanuj Achillu, i miejże litość nade mną,
Wspomnij o ojcu swym własnym. Jam jest godniejszy litości –
Nikt ze śmiertelnych nie doznał tego, co ja dziś doznaję,
Kiedy do ust swych podnoszę rękę zabójcy mych dzieci”.
Rzekł tak – i ojca wspomnieniem w Achillu żałość obudził.
Obu wspomnienia objęły. Ten – przypominał Hektora,
Wrogów pogromcę – i płakał u nóg boskiego Achilla.
Tamten o ojcu rozmyślał i utraconym Patroklu,
Łzy wylewając. Ich głośne szlochania dom napełniły. […]
Achilles […]
Powstał i starca Pryjama dźwignął za ręce z podłogi –
Głowa go siwa i broda zbielała do głębi wzruszyły.
A więc się zwrócił do niego i rzekł te słowa skrzydlate:
„Starcze nieszczęsny! Twe serce straszliwe ciosy przeżyło.
Jakże ty miałeś odwagę przyjść pod okręty Achajów,
Aby tu stać oko w oko z tym, co tak licznych i dzielnych
Synów ci zabił. Zaprawdę żelazne jest w tobie serce.
Brankom Achilles rozkazał, aby obmyły Hektora
I namaściły tajemnie, nim Pryjam zwłoki zobaczy. […]
Kiedy już ciało obmyte i wonnościami natarte
W chiton odziały służebne i tkaninami okryły,
Achill sam dźwignął je z ziemi, na mary kładąc Hektora.

 

Możliwy temat:

Czy prawdziwy rycerz przebacza wrogowi? Na przykładzie przytoczonego fragmentu opisz emocje, jakie towarzyszą obu bohaterom i wyjaśnij jaką postawę ludzką pochwala Homer. Odwołaj się do portretów innych rycerzy z Iliady .

 

Instrukcja pisania pracy

1. Początek

Utwórz swoją tezę. Pomyśl, jak ją udowodnisz. Zanotuj to sobie w brudnopisie.

O co pyta temat?
Nie tyle o to, czy rycerz wybacza – bo wiemy z Iliady, że tak – ile o co z tym przebaczeniem chodzi. Czy jest to cecha godna pochwały według Homera? Emocje łatwo będzie prześledzić w tekście, innych rycerzy Iliady już trzeba przywołać z pamięci, a wniosek wymyślić samemu, ale też łatwo odczytać go z tekstu. To przecież piękna scena, której dwaj zażarci wrogowie odsuwają nienawiść i pragnienie zemsty, w obliczu śmierci potrafią zapomnieć urazy i uszanować wzajemnie swój ból.

Jak zacząć?
Zapamiętaj dwa sposoby:

 • Masz w temacie pojęcie – zdefiniuj je po swojemu, albo – jeśli pamiętasz – przytocz związaną z nim sentencję. To zawsze ładnie wygląda i dobrze nastraja sprawdzających.
  Przykład 1 – wstęp
  Przebaczenie to piękna postawa, ale chyba niełatwa. Wyraźnie widać, że Homer pochwala ideę wybaczenia, ale łatwiej o tym czytać niż rzeczywiście wybaczać.
 • Nie masz innego pomysłu – nawiąż do przytoczonej sceny: po prostu spisz „jej dane” – kto, co, gdzie: co się dzieje we wskazanym fragmencie, gdzie jesteśmy, kto występuje. To daje gwarancję, że nie popełnisz błędu.
  Przykład 2 – wstęp
  Przytoczony fragment „Iliady” ukazuje scenę niezwykłą. Jesteśmy świadkami chwili, kiedy rozstrzygnęły się losy pojedynku. Już wiadomo – Achilles pokonał Hektora, pomścił Patroklesa. I co się dzieje? Do obozu wroga przychodzi Priam – zbolały ojciec – prosić o wydanie zwłok syna. Stanie twarzą w twarz z wodzem wrogich wojsk i zabójcą syna…


2. Rozwinięcie:

Zadaj sobie pytanie: o czym napiszę?

Na przykład: Przedstawię obu bohaterów – i jak chce temat – emocje jakie im towarzyszą.

 • Portret Priama – kim był, co się stało. Jego uczucia: rozpacz, upokorzenie, szacunek do Achillesa, miłość do syna. Do czego się odwołuje? Do synowskich uczuć Achillesa, do bogów, swojego upokorzenia, wielkiego okupu.
 • Portret Achillesa – kim był, co się stało. Jego uczucia: podziw dla odwagi Priama, wspomnienie własnego ojca, wzruszenie, szacunek. Decyzja o pogrzebie Hektora – co więcej by oszczędzić bólu Priamowi, nakazuje płaczkom obmycie i przystrojenie zwłok Hektora.

Co łączy obu rycerzy?

Żałoba, wspomnienie bliskich, szacunek dla miłości ojcowskiej, szacunek dla siebie wzajemnie.

 • Inni rycerze znani z Iliady: Hektor, Odyseusz.
 • Inni rycerze znani ci z literatury: Roland, Jurand ze Spychowa.

Wnioski:
Rycerz walczy uczciwie, wygrywa z honorem, ale szanuje swojego wroga. Jego cechą jest też wielkoduszność i przebaczenie.


3. Jak zakończyć?

Wnioskiem podsumowującym. Wskazówki są w temacie. Najprościej: odpowiadasz na główne pytanie i piszesz, co pochwala Homer:

Przykład 1
Tak – prawdziwy rycerz przebaczy wrogowi, uszanuje jego ból. Co więcej szacunek, jaki mu okaże stanie się w pewnym sensie szacunkiem do siebie samego. Wszyscy jesteśmy ludźmi, kochamy, cierpimy po stracie bliskich. Homer pochwala ideę przebaczania i wielkoduszności – są to według niego cechy nie tylko rycerskie, ale świadczą o człowieczeństwie.

Przykład 2
Trochę trudniej – ale jeśli znasz pojęcie humanizm, wykorzystaj to!

Obraz przebaczenia, jaki nakreślił w powyższej scenie Homer, to nie tylko przykład postawy rycerskiej i szacunku dla żałoby. To postawa humanizmu, zrozumienia bólu drugiego człowieka i wybaczenia mu, nawet gdy jest wrogiem.

Homer zawarł w swoich eposach myśl głęboko humanistyczną: człowiek powinien umieć przebaczyć człowiekowi, zrozumieć jego cierpienie i uszanować ból w obliczu śmierci. Poległemu należy okazać część, jego rodzinie współczucie. Wobec śmierci staniemy wszyscy – zwycięzcy czy pokonani, dlatego pokora, wielkoduszność są postawami ponadczasowymi.

 

Trudności

Pojawiają się, gdy temat wymaga odwołania się do szerszej wiedzy. Wówczas przypomnij sobie filmy, książki i wiersze, jakie mogą się przydać, nawet jeśli nie czytałeś ich w całości, ale wiesz, że podejmują zagadnienie.

Przykłady:
Nawiąż do innych utworów antyku:

 • W Antygonie Kreon nie chce przebaczyć Polinejkesowi, który najechał Teby, by walczyć o swoje prawo do tronu. Antygona reprezentuje odmienną postawę – szacunek dla zwłok brata, bez względu na to, czy był wrogiem miasta, czy nie. Dokonuje pochówku wbrew rozkazowi króla. Mimo faktu, że obie strony mają swoje racje – chór i bogowie przyjmują stronę Antygony. Widać w dramacie myśl starożytnych pochwalającą pogodzenie się i szacunek dla wroga w obliczu śmierci.

Nawiąż do innych tekstów kultury. Innymi słowy, kto jeszcze przebaczył wrogowi?

 • Jurand ze Spychowa – bohater Krzyżaków Henryka Sienkiewicza. Bardzo piękny przykład rycerskiego i chrześcijańskiego przebaczenia. Rzadko kto został tak skrzywdzony jak Jurand przez Krzyżaków. A jednak gdy w końcu może dokonać zemsty na swoim wrogu Zygfrydzie – puszcza go wolno. Jakby chciał powiedzieć, że pomnażanie zła i okrucieństwa nie ma sensu.
 • Kmicic i Wołodyjowski w Potopie Henryka Sienkiewicza.


Potrzebne sformułowania:

Na początek:

Lubię pisać (rozmyślać) o bohaterach literackich/ rycerzach/ osobach dawnych czasów,
– Literatura antyku jest właściwie obca nam współczesnej młodzieży. Mimo to podejmuje tematy, które są nam bliskie!

Nawiązanie do tematu:

– Twierdzenie (pytanie) zawarte w temacie pracy…
– przywołuje w mojej pamięci pewną scenę…
– kojarzy mi się z bohaterem literackim…
– rodzi pewne wątpliwości/ refleksje, skojarzenia…
– Temat poddaje w wątpliwość…
– Teza zawarta w temacie jest/ każe zastanowić się nad…

Miedzy myślami:

– Kolejny ciekawy przykład literacki (filmowy, teatralny):
– Podobny przypadek porusza pisarz w …
– Z odmiennym przykładem mamy do czynienia w …
– Zupełnie inną postawę prezentuje…

O sobie:

– Kiedy zastanawiam się nad tym zagadnieniem…
– Dochodzę do wniosku, że …
– Moja opinia jest następująca:…

Przywołaj autorytet:

– Wspomniał o tym Kochanowski w Trenach…
– Przytoczę słowa myśliciela (poety, filozofa, artysty z innej epoki…
– Temat pojawia się w literaturze wielokrotnie. Na przykład Sienkiewicz pisze o tym następująco:…

Na zakończenie:

– Powrócę do pytania postawionego w temacie…. Moja odpowiedź brzmi tak:…
– Na koniec refleksja:…
– Zakończę swoje rozważania sentencją:…

Zobacz:

Jak napisać wstęp wypracowania? Przykłady.

Jak napisać dobre wypracowanie?

Jak pisać o książce

Jak pisać o epokach literackich