Polecenie:
Podziel na trzy grupy podane wyrazy: krajobraz, Boże Ciało, dotychczas, krwiodawca, Mały Wóz, gazomierz

grupa I – zrosty
grupa II – zestawienia
grupa III – złożenia

Przypomnij sobie!

  • Zrost to taka konstrukcja językowa, w której wyrazy są ze sobą zespolone w jedną całość, bez zmian, np. karygodny = godny kary.
  • Zestawienie to taka konstrukcja językowa, w której dwa lub trzy wyrazy występują razem i tworzą całość, np. wieczne pióro.
  • Złożenie to taka konstrukcja językowa, w której wyrazy są złożone z dwóch lub więcej tematów słowotwórczych za pomocą cząstki: wrostka -o-, -i-, -y-, np. deskorolka.

Czas na odpowiedź na polecenie:

Zrosty: dotychczas, krajobraz
Zestawienia: Mały Wóz, Boże Ciało
Złożenia: krwiodawca, gazomierz

Pytanie dodatkowe: Jak tworzymy wyrazy pochodne?
Wyrazy pochodne tworzy się przez dodanie formantów (np. przyrostków bądź przedrostków) do wyrazów podstawowych.
Np. jechać – pojechać; czytać – przeczytać.

 

Zobacz:

Słowotwórstwo. Podstawowe informacje.

Słowotwórstwo

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 1

Słowotwórstwo – pytania i odpowiedzi cz. 2

Pojęcia ze słowotwórstwa