Zastanów się, za co człowiek powinien być odpowiedzialny? Podaj trzech bohaterów literackich, którzy wykazali się odpowiedzialnością.

Wiele zależy od tego, czy jesteśmy odpowiedzialni. Każdy człowiek powinien być w pełni świadomy tego, co robi, i liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Musi budzić zaufanie, być solidnym i rzetelnym.

Ludzie powinni być odpowiedzialni także za swoje myśli i słowa. Zachowywać się tak, by nie ranić nimi innych i unikać konfliktów. Odpowiedzialność to także troska o innych, wzajemne zrozumienie, udzielanie pomocy potrzebującym.

  • Kreon – chce sprawować władzę w sposób odpowiedzialny. Dba o równość wszystkich obywateli
    i o dobro państwa.
  • Jacek Soplica po przemianie – z lekkoducha i awanturnika przerodził się w patriotę, człowieka pełnego pokory, trzeźwo myślącego i odpowiedzialnego za swoje czyny.
  • Michał Wołodyjowski – czuje się odpowiedzialny
    za losy Polski, występuje jako przedstawiciel całego narodu.

Zobacz:

Odpowiedzialność – motyw maturalny