• Wznoszono świątynie i pałace świeckie – bogato zdobione, monumentalne, dynamiczne. Dwa najważniejsze nazwiska architektów tej epoki, to Borromini i Bernini – reprezentanci Włoch.
  • Budowlę barokową łatwo rozpoznać – renesansową harmonię, prostotę zastąpią teraz liczne zdobienia, kontrasty, zestawienia brył, nagromadzenie kopuł, złocenia.
  • We wnętrzach kościołów bogato zdobione (czasem kapiące od złoceń) ołtarze, masa malowideł (także na sufitach), a w pałacach – luster.
  • Architektura ściśle wiąże się z rzeźbą, wykorzystuje efekty malarskie oraz grę świateł.
  • Oprócz wielkich budowli kościelnych lub magnackich wznoszono dworki szlacheckie – cecha architektury typowej dla Polski.
  • Powstawały też ogrody, które same w sobie były dziełami sztuki.
  • Pierwszym, wzorcowym budynkiem barokowym był kościół Il Gesù w Rzymie.
  • W Polsce przykładami architektury baroku są Wilanów, Pałac Branickich w Białymstoku, kościół św. Anny w Krakowie, kościół Piotra i Pawła w Krakowie.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czym różni się sztuka barokowa od sztuki renesansu?

Sztuka i architektura epoki baroku

Architektura baroku

Krótko scharakteryzuj styl barokowy w polskiej architekturze.

Sztuka i architektura epoki baroku

Maturalna wiedza o baroku

Czym różni się sztuka barokowa od sztuki renesansu?

Sztuka epoki baroku

Barok – życiorys kultury