Zdania wielokrotnie złożone

Zdania wielokrotnie złożone – składają się z co najmniej trzech zdań składowych, które mogą być w stosunku do siebie złożone współrzędnie, lub podrzędnie, lub i współrzędnie, i podrzędnie, np.

(1) Lubię filmy, (2) ale wolę czytać powieści Jane Austin, (3) dlatego teraz wybieram się do biblioteki.

1 2 3
Zdanie 1 – zdanie główne; Zdania 1 i 2 – złożone współrzędnie przeciwstawne; Zdania 2 i 3 – złożone współrzędnie wynikowe.

(1) Obiecała mi,
. (co?) (2) że się ze mną spotka,
. (pod jakim warunkiem?) (3) jeśli tylko upora się z nadrobieniem zaległości.

Zdanie wielokrotnie złożone

zdanie 1 – zdanie główne, zdanie nadrzędne do zdania 2;
zdanie 2 – zdanie podrzędne do zdania 1 dopełnieniowe; zdanie nadrzędne do zdania 3;
zdanie 3 – zdanie podrzędne do zdania 2 okolicznikowe warunku.

(1) Podoba mi się malarstwo, (2) więc pójdę do galerii, (3) żeby obejrzeć najnowszą wystawę.
po co?

Wypowiedzenie wielokrotnie złożone

Zdanie 1 – zdanie główne;
Zdania 1 i 2 – złożone współrzędnie wynikowe;
Zdanie 2 – nadrzędne do wypowiedzenia 3;
Wypowiedzenie 3 – podrzędne do zdania 2 okolicznikowe celu.

Uwaga!
Pamiętaj, że przy wykonywaniu analizy obowiązuje zasada kolejności. Dlatego, rysując wykres, zawsze umieszczamy na początku pierwsze zdanie, potem drugie, a później (jeśli mamy do czynienia ze zdaniem wielokrotnie złożonym) kolejne.

Wieczorem pójdę do kina albo przeczytam książkę,
__________________< …..> ______________ którą muszę oddać Magdzie.
Zdanie złożone współrzędnie rozłączne :______________________
. Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe

Chciałem iść na lodowisko, ale zaczęła się burza śnieżna, więc zacząłem czytać książkę.
___________________> …..<
___________________>………>___________________
. Zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne Zdanie złożone współrzędnie wynikowe

Marcin kupił bilet i pojechał do kina,
_____________….____________ w którym czekał na niego Damian.
Zdanie złożone współrzędnie łączne :__________________________
. Zdanie złożone podrzędnie przydawkowe

Uwaga!
Zdania wielokrotnie złożone mogą być naprawdę długie. Aby nie pomylić się przy ich określaniu, najpierw podziel je na wypowiedzenia, które ponumerujesz.

Tymczasem mama, dowiedziawszy się o stanie zdrowia babci, przyjechała, aby się nią zająć.
________________ _____________
. 1a :______________2________________: 1b :________3_______

. Imiesłowowy równoważnik zdania Zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zdanie złożone