1. Byłem chory, więc nie poszedłem do kina, ale obejrzałem film w telewizji.
W wypowiedzeniu użyto dwóch przecinków, aby wydzielić:

A. zdania złożone współrzędnie: łączne i przeciwstawne,
B. zdania złożone współrzędnie: wynikowe i przeciwstawne,
C. imiesłowowy równoważnik zdania,
D. zdania złożone współrzędnie: rozłączne i przeciwstawne.

2. Które z podanych przysłów jest wypowiedzeniem złożonym współrzędnie przeciwstawnym?
A. Bez pracy nie ma kołaczy.
B. Jaki początek, taki też i koniec bywa.
C. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
D. Wszystko ma swój koniec.

3. W podanych zdaniach podkreśl okoliczniki i nazwij ich rodzaje.
A. Przed chwilą wróciłem ze szkoły.
B. Wczoraj byliśmy na wycieczce w Krakowie.
C. Ola dopiero w tym roku zaczęła starannie odrabiać lekcje.
D. Chłopcy czerwienili się ze złości.

4. Przekształć poniższe zdania na wypowiedzenia z imiesłowowymi równoważnikami zdania.
Czy wszystkie uda się przekształcić?
A. Szalał na przerwie. Nabił sobie guza.
B. Kiedy umarł, rodzina podzieliła majątek.
C. Kiedy umierał, podzielił swój majątek.
D. Uciekł z domu. Spotkało go nieszczęście.

5. W zdaniu: Uczniowie postanowili urządzić dyskotekę walentynkową. związek główny tworzą wyrazy:
A. dyskotekę walentynkową,
B. postanowili urządzić,
C. urządzić dyskotekę,
D. uczniowie postanowili.

6. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie orzecznikowym?
A. Nie spodziewałem się, że nie przyjedziesz.
B. Ten obraz jest taki, jak go sobie wyobrażałem.
C. Zgubiłem rękawiczki, więc kupiłem sobie nowe.
D. Wszyscy mówili o tym, co wydarzyło się na dyskotece.

7. W którym ze zdań został użyty okolicznik sposobu?
A. Dlaczego nie poszedłeś do kiosku po gazetę?
B. Jadę w góry razem z rodzicami.
C. Jolka dokładnie obmyśliła plan urodzinowego przyjęcia.
D. Z powodu choroby nie mogę przyjść do ciebie na urodziny.

8. W jaki sposób mogą łączyć się ze sobą zdania składowe w zdaniu złożonym?
A. Za pomocą spójnika lub partykuły.
B. Za pomocą spójnika lub wykrzyknika.
C. Za pomocą spójnika lub przyimka.
D. Za pomocą spójnika lub zaimka.

9. Wskaż punkt, w którym zapisane zostały tylko związki przynależności.
A. pięć rowerów, kwitnące drzewa, widzę Janka, szedł płacząc,
B. oglądam film, pojadę jutro, Anka śpi, moimi kasetami,
C. szedł powoli, biegała szybko, myślał intensywnie, poszedł do kina,
D. rzeka Wisła, mama ugotowała, schody z marmuru, godny zaufania.

10. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie podmiotowym?
A. Prosiłem Krzyśka, żeby mi pomógł.
B. Niech wstanie ten, kto to zrobił.
C. Zapomniałeś wczoraj o ważnym spotkaniu.
D. Odrobiłem lekcje, więc idę do kina.

11. Które z poniższych zdań jest prawdziwe?
A. W związku rządu wyraz nadrzędny i podrzędny muszą zgadzać się ze sobą pod względem przypadka, liczby i rodzaju.
B. Związkiem głównym w zdaniu jest związek zgody, a związki rządu i przynależności to związki poboczne.
C. Szereg wyrazów tworzą wyrazy nierównorzędne wobec siebie.
D. Związkiem głównym w zdaniu jest zwykle związek przynależności.

12. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe?
A. Jesteś taka, jaka byłaś dawniej. Zły to ptak, co własne gniazdo kala. Oglądał film i jadł ciasteczka.
B. Wczoraj wieczorem padał deszcz. Usłyszał śpiew, więc wyjrzał przez okno. Pojechaliśmy do parku, żeby zobaczyć wiewiórki.
C. Prosiłem Marka, żeby mi pomógł. Zosia powiedziała koleżankom, że idzie do teatru. Wierzę temu, kto dotrzymuje słowa.
D. Kto ma szczęście, ten cało wyjdzie z opresji. Ja wiem swoje, ty wiesz swoje. Zapomniałem o odrobieniu lekcji.

13. W którym zdaniu występuje wyraz niewchodzący w skład żadnego związku wyrazowego?
A. Piotr interesuje się muzyką klasyczną.
B. Na szczęście, pociąg do Bydgoszczy odjechał punktualnie.
C. Julka czyta książki Musierowicz.
D. Bob Budowniczy jest ulubieńcem mojej młodszej siostry.

14. Wykres: ––––––– … ––––––– ilustruje zdanie:
A. Nie przeczytałem książki, więc nie mogłem o niej dyskutować.
B. Zapomniałem o kanapkach, które zrobiła mi mama.
C. Pójdziesz z nami na pizzę czy znowu zostaniesz w domu?
D. Krzysiek poszedł późno spać, więc rano nie mógł wstać do szkoły.

15. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie okolicznikowym sposobu?
A. Krzysiek lubił chodzić do lasu, żeby zbierać grzyby.
B. Martwiłam się tak, że wszyscy mi współczuli.
C. Prosiłem Maćka, żeby mi pożyczył książkę.
D. Wyjadę tam, gdzie będzie najtaniej.

16. Które z poniższych zdań jest zdaniem złożonym podrzędnie przydawkowym?
A. Nie spodziewałam się, że nie przyjdziesz do szkoły.
B. Wyjeżdżam tam, gdzie mieszka moja babcia.
C. Film, który oglądałem wczoraj, był interesujący.
D. Monika powiedziała mi, co wydarzyło się w szkole.

17. W którym punkcie znalazły się tylko zdania złożone podrzędnie okolicznikowe?
A. Chociaż padał deszcz, wyszedłem z psem na spacer. Magda powiedziała koleżankom, że w czerwcu ma urodziny. Wierzę temu, kto nie kłamie.
B. Zrobiło mi się smutno, kiedy zaczął padać deszcz. Nie odrobiłem zadania, bo zgubiłem książkę. Pojadę tam, gdzie pojadą moi koledzy.
C. Nie pojechałem na wycieczkę, bo byłem chory. Ten program był taki, jak go sobie wyobrażałam. Jadę nad morze albo w góry.
D. Pojadę tam, gdzie zabiorą mnie rodzice. Wyobrażałem sobie, że jestem królem. Zastanawiałem się, o czym powie mi mama.

18. Które zdania są poprawne?
A. Idąc po górach, były piękne.
B. Idąc po górach, uznał, że są piękne.
C. Idąc po górach, zgubił czapkę.
D. Idąc po górach, spadła mu czapka.

19. Olka przeczyta książkę albo obejrzy film.
Jest to zdanie złożone współrzędnie:

A. wynikowe,
B. rozłączne,
C. przeciwstawne,
D. łączne.

20. Popraw błędy składniowe w tych zdaniach, w których wystąpiły.
A. Idąc do szkoły, wypadł mu portfel.
B. Czekając na pociąg, rozmawialiśmy o pogodzie.
C. Jadąc szybko rowerem, i tak wyprzedziły go motocykle.
D. Piorąc w proszku do bieli, zmarnowały się kolorowe ubrania.

21. Edyta nie poszła do teatru, bo nie lubiła długich przedstawień. Jest to zdanie:
A. złożone podrzędnie dopełnieniowe,
B. złożone podrzędnie przydawkowe,
C. złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny,
D. złożone podrzędnie okolicznikowe celu.

22. Zamień imiesłowowe równoważniki zdań na zdania podrzędne.
A. Pisząc do dziewczyny, zataił sprawę.
B. Pracując w ministerstwie, czuł się ważny.
C. Spotkawszy się z koleżankami, poszła po zakupy.
D. Napisawszy wypracowanie z polskiego, zrobiłem zadanie z matematyki.

23. Wskaż punkt, w którym zapisano przysłówki mogące pełnić w zdaniu funkcję okoliczników czasu.
A. Teraz, zaraz, przedtem, wczoraj, jutro, rano, dawniej, potem.
B. Jutro, wczoraj, blisko, dawniej, przedtem, zaraz, dziś.
C. Rano, starannie, szybko, zaraz, potem, dzisiaj, dawniej.
D. Wczoraj, późno, rano, wesoło, zawsze, wszędzie, wczoraj.

Odpowiedzi

1. B.
2. C.
4.
A. Szalejąc na przerwie, nabił sobie guza.
B. Nie da się przekształcić.
C. Umierając, podzielił swój majątek.
D. Nie da się przekształcić.
5. D.
6. B.
7. C.
8. D.
9. C.
10. B.
11. B.
12. C.
13. B.
14. C.
15. B.
16. C.
17. B.
18.
A. niepoprawne
B. poprawne
C. poprawne
D. niepoprawne
19. B.
20.
A. Poprawne zdanie: Idąc do szkoły, zgubił portfel.
B. Poprawne
C. Jadąc szybko rowerem, dał się wyprzedzić motocyklom.
D. Piorąc w proszku do bieli, zmarnowałam kolorowe ubrania.
21. C.
22.
A. Kiedy pisał do dziewczyny, zataił sprawę.
B. Ponieważ pracował w ministerstwie, czuł się ważny.
C. Po tym, jak spotkała się z koleżankami, poszła po zakupy.
D. Kiedy napisałem wypracowanie z polskiego, zrobiłem zadanie z matematyki.
23. A.

Zobacz:

Składnia. Podstawowe informacje.

Składnia – ćwiczenia

Składnia TEST