Skróty

Skróty to połączenie kilku liter jednego lub więcej wyrazów, które stosuje się w celu skrócenia zapisu, np.:

 • dr – doktor,
 • Sz.P. – Szanowni Państwo/Pani/Pan,
 • mgr – magister.

Skróty zapisujemy najczęściej małą literą; odczytujemy je zawsze w pełnym brzmieniu, np.

 • wg – według,
 • itp. – i tym podobnie.


Zasady interpunkcyjne

Kropkę stawiamy:

 • po skrótach, które nie są zakończone ostatnią literą skracanego wyrazu, np.
  • prof. (profesor),
  • godz. (godzina),
  • kl. (klasa),
  • s. (strona),
  • płn. (północ),
  • t. (tom),
  • os. (osiedle)
 • po skrótach wielowyrazowych:
  • po każdej literze skrótu, którego drugi lub kolejny człon rozpoczyna się od samogłoski, np.:
   • p.n.e. – przed naszą erą,
   • n.e. – naszej ery,
   • p.o. – pełniący obowiązki
  • na końcu skrótu, jeżeli jego kolejne człony zaczynają się od spółgłoski, np.:
   • itd. (i tak dalej),
   • pt. (pod tytułem),
   • pw. (pod wezwaniem), cdn. (ciąg dalszy nastąpi).

Kropki nie stawiamy:

 • po skrótach oznaczających nazwy polskich jednostek monetarnych, np.:
  • zł (złoty),
  • gr (groszy),
  • tys (tysiąc).
 • po skrótach stosowanych w matematyce, fizyce, chemii, nazwach jednostek miar, np.:
  • cm – centymetr,
  • v – prędkość,
  • Mg – magnez,
  • dkg – dekagram,
  • h – godzina,
  • t – czas,
 • po skrótach, które zawierają pierwszą i ostatnią literę skróconego wyrazu, np.:
  • mgr – magister,
  • wg – według,
  • nr – numer,
  • mjr – major,
  • dr – doktor

Uwaga!

 • Jeżeli skrót zakończony ostatnią literą skracanego wyrazu użyty jest w innym przypadku niż M i W, wówczas stawiamy po nim kropkę, np.
  Lekcje matematyki są w mojej szkole prowadzone przez dr. Kowalskiego.
 • Jeśli skrót zakończony kropką kończy jednocześnie zdanie, to nie stawiamy drugiej kropki – np. Do klasy wszedł dyr.
 • Postaraj się nie kończyć zdania skrótem, który jest pisany bez kropki – lepiej będzie wyglądało zdanie Książka kosztowała 35 złotych, niż Książka kosztowała 35 zł.

Zapamiętaj!

 • Skróty to skrócone pojedyncze wyrazy pospolite i wyrażenia zapisane małymi literami – np. prof. (profesor), ob. (obywatel), dyr. (dyrektor), nr (numer), lek. med. (lekarz medycyny).
 • Skrótowce to skrócone wielowyrazowe nazwy instytucji, organizacji i urzędów. Zapisujemy je wielkimi literami i odczytujemy w skróconej wersji, a nie jako całe wyrazy – np. PAN (czyt. pan – Polska Akademia Nauk), GOPR (czyt. gopr – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c249-informacje-wstepne/skroty-i-skrotowce-podstawowe-informacje

Skrótowce

6. Jakie typy formacji słowotwórczych szerzą się w polszczyźnie jako wynik tendencji do skrótu?