1. Zastąp słowa, które sprawiają, że zdanie jest niepoprawne stylistycznie.

Wypowiedź mojego poprzednika była naprawdę cool. Odlotowe argumenty naprawdę mnie przekonały.

2. Która z form wyrazu „mama” użyta jest poprawnie?

A. Zapytam mamą, czy mogę pojechać na wycieczkę.
B. Zapytam mamę, czy mogę pojechać na wycieczkę.
C. Zapytam mamie, czy mogę pojechać na wycieczkę.

3. Uzupełnij zdania poprawnymi formami nazwiska Matejko.

Widziałem album z reprodukcjami obrazów Jana …………………….……….
Dowiedziałem się, kim chciał być …………………………….., mając kilkanaście lat.
Myślę, że z ………………..………………. mógłbym się zaprzyjaźnić.

4. Zmień szyk przestawny w zdaniu. Uporządkuj wyrazy, tak by zdanie nie zmieniło znaczenia.

Widziałem w telewizji w sobotę o tworzeniu kreskówek reportaż.
……………………………………………………………………………………………

5. Wskaż zdanie, w którym są wyłącznie błędy ortograficzne:

A. Jak maż na ime?
B. Jak maż na imie!
C. Jak, masz, na, imię?

6. Popraw błędy w zdaniach. Określ rodzaj błędów.

Ten pomarańcz jest bardzo słodki.
………………………………………………..

W szkole była wczoraj kontrol.
……………………………………………..
W zupie nie było pory ani selery.
…………………………………………………

7. Który z poniższych związków wyrazowych jest pleonazmem?

a) cofać się do tyłu
b) obejrzeć się za siebie
c) spojrzeć przez ramię

8. Utwórz kilka (poprawnych!) związków frazeologicznych z wyrazem „palec”.

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

9. Które ze zdań ma poprawny szyk wyrazów?

A. Myślę o tobie w dzień i w nocy, córuchno kochana.
B. Myślę, w dzień i w nocy, o tobie, kochana córuchno.

10. Kto przedstawił się poprawnie?

– Nazywam się Kowalski Michał.
– A ja Mateusz Nowak.

11. Za pomocą tych samych wyrazów: nie będzie, jutro, w domu, nikogo (możesz zmienić tylko ich szyk) przekaż, że:

A. Nikogo nie będzie w domu.
B. Wspomniany fakt będzie miał miejsce jutro.

12. Wiadomości o znaczeniu słowa „mahometanin” na pewno nie znajdziesz w:

A. słowniku ortograficznym,
B. słowniku języka polskiego,
C. słowniku kultur i symboli.

 

Odpowiedzi

1. Wypowiedź mojego poprzednika była naprawdę cool (świetna, interesująca). Odlotowe (trafne, obrazowe) argumenty naprawdę mnie przekonały.
2. b) Zapytam mamę, czy mogę pojechać na wycieczkę.
3.
Widziałem album z reprodukcjami obrazów Jana Matejki.
Dowiedziałem się, kim chciał być Matejko, mając kilkanaście lat.
Myślę, że z Matejką mógłbym się zaprzyjaźnić.
4. W sobotę widziałem w telewizji reportaż o tworzeniu kreskówek.
5. a) Jak maż na ime?
6. Ta pomarańcza jest bardzo słodka.
W szkole była wczoraj kontrola.
W zupie nie było pora ani selera.
7. a) cofać się do tyłu
8.
Sam jak palec.
Można to policzyć na palcach jednej ręki.
Maczać w czymś palce.
Palec Boży.
Zrobić coś z palcem w nosie.
9. a) Myślę o Tobie w dzień i w nocy, córuchno kochana.
10. Mateusz Nowak.
11.
a) Jutro nie będzie w domu nikogo!
b) Nikogo nie będzie w domu jutro.
(Chodzi o miejsce wyrazów w zdaniu. Wyrazy umieszczane na końcu zdania mają największe znaczenie.)
12. a) Słowniku ortograficznym

Zobacz:

 

Wymień kryteria poprawności językowej i omów jedno z nich.

Zasady ortografii

Rodzaje błędów językowych