Błędem językowym jest odstępstwo od obecnie obowiązującej normy językowej, czyli taka zmiana, która jest nieuzasadniona: nie poprawia porozumienia, nie wyraża nowych treści, jest sprzeczna z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Wątpliwości rozwiewają najnowsze, najbardziej aktualne wydania słowników języka polskiego).

 

Rozróżniamy błędy językowe:

Błędy wewnętrznojęzykowe:

 • błędy leksykalne:
  • słownikowe (wyrazowe),
  • frazeologiczne,
  • słowotwórcze;
 • błędy fonetyczne;
 • stylistyczne;
 • błędy gramatyczne:
  • fleksyjne,
  • składniowe.

błędy zewnątrzjęzykowe (błędy zapisu):

 • ortograficzne,
 • interpunkcyjne.

Błędy zewnątrzjęzykowe

Błędy ortograficzne

 • używanie niewłaściwych liter i połączeń literowych w zapisie
  • kóra zamiast poprawnego kura,
  • bochater zamiast bohater,
  • przczoła zamiast pszczoła
 • niewłaściwa pisownia łączna lub rozdzielna albo użycie łącznika
  • napewno zamiast na pewno,
  • województwo zachodnio-pomorskie zamiast: województwo zachodniopomorskie
 • niewłaściwe używanie wielkich i małych liter
  • porozmawiajmy O Wagarach janka kowalskiego zamiast poprawnego: Porozmawiajmy o wagarach Janka Kowalskiego.

Błędy interpunkcyjne

 • brak właściwego znaku interpunkcyjnego
  • Jak masz na imię – zamiast Jak masz na imię?
 • zbędne użycie znaku
  • Jak, masz, na, imię?
 • użycie niewłaściwego znaku
  • Jak masz na imię! – zamiast Jak masz na imię?

 

Błędy wewnątrzjęzykowe

Błędy gramatyczne

Błędy fleksyjne

Popełnisz, jeśli:

 • wybierzesz niewłaściwą postać wyrazu, np.
  • nienawidzieć zamiast nienawidzić,
  • ten pomarańcz zamiast ta pomarańcza,
  • kontrol zamiast kontrola
 • źle odmienisz wyraz, np.
  • lubiał zamiast lubił,
  • z rodzicielami zamiast z rodzicami,
  • o gwiaździe zamiast o gwieździe,
  • aniołu zamiast aniołowi,
  • myszów zamiast myszy,
  • nie rozumią zamiast nie rozumieją;
 • nie odmienisz wyrazu, który można (i trzeba) odmienić, np.
  • Dyskutuję z Matejko zamiast Dyskutuję z Matejką.
 • odmienisz wyraz, którego się nie odmienia, np.
  • Nie lubię kakaa zamiast Nie lubię kakao.

Błąd składniowe

Zrobisz, jeśli w wypowiedzi niewłaściwie połączysz wyrazy:

 • użyjesz niewłaściwego związku związku – zgody lub rządu, np.
  • Na imprezę przyszła Kaśka i Marta. zamiast: Na imprezę przyszły Kaśka i Marta.
  • Jem tylko jogurtów bez konserwantów zamiast Jem tylko jogurty bez konserwantów.
 • źle użyjesz przyimka lub wyrażenia przyimkowego, np.
  • Przed i po lekcjach… zamiast Przed lekcjami i po lekcjach…
  • Byłem w Ukrainie. zamiast Byłem na Ukrainie
  • Brak postępów w twoim temacie zamiast Brak postępów w twojej sprawie.
 • użyjesz niewłaściwego skrótu wypowiedzi, np.
  • Organizuje i kieruje wycieczką zamiast Organizuje wycieczkę i kieruje nią.
 • stworzysz niepoprawną konstrukcję z imiesłowowym równoważnikiem zdania, np.
  • Wyglądając przez okno, wyszedł na spacer zamiast Wyjrzawszy przez okno, wyszedł na spacer.
 • nie uporządkujesz wyrazów w wypowiedzi, nie zadbasz o ich szyk, np.
  • Coroczny przed nami czas powtórek zamiast Przed nami coroczny czas powtórek.
 • niepotrzebnie zapożyczasz pewne formy składniowe, np.
  • Lekcja wydaje się być nudna zamiast Lekcja wydaje się nudna.

 

Błędy fonetyczne

Popełniasz błędy fonetyczne, jeśli:

 • niepoprawnie wymawiasz głoski (np. ą jak om
  • idom zamiast idą)
 • lub grupy spółgłoskowe
  • kielner, nogie, miszcz zamiast kelner, nogę, mistrz,
 • „literowo” odczytujesz wyrazy np.
  • zaczęła, jabłko zamiast zaczeła, japko,
 • skracasz głoski i grupy spółgłoskowe np. niepoprawnie akcentujesz wyrazy.
  • tsza zamiast trzeba

 

Błędy stylistyczne

Unikniesz ich, jeśli właściwie dobierzesz środki językowe w określonej wypowiedzi, dostosujesz je do charakteru i funkcji wypowiedzi.

Błąd stylistyczny popełnisz, jeśli:

 • użyjesz elementów oficjalnych w wypowiedziach potocznych, np.
  • Dokonałem zakupu rajstop.
 • użyjesz elementów potocznych w wypowiedzi o charakterze publicznym, np.
  • Celem dzisiejszego – na pewno fajowskiego – zebrania będzie ustalenie rocznego planu robótki.
 • niepotrzebnie stylizujesz wypowiedź, np.
  • Jako że zaspałem, spóźniłem się do szkoły.

 

Błędy leksykalne

Błąd słowotwórczy

Popełnisz, gdy użyjesz formacji zbudowanej niezgodnie z polskimi modelami tworzenia wyrazów:

 • biznesinformacje zamiast informacje o biznesie
 • lub zastosujesz niewłaściwy formant dobrota zamiast dobroć.

Błąd słownikowy

Zrobisz, jeśli:

 • użyjesz wyrazów w niewłaściwym znaczeniu, np.
  • To nie podlega kontrowersji
   Poprawnie To nie podlega kwestii – w znaczeniu: nie ma o czym dyskutowaćł
  • Moja siostra ożeniła się z kolegą z klasy
   wyszła za mąż
  • Nazywam się Małgorzata.
   Poprawnie: Mam na imię
  • W kątach występowały pajęczyny.
   Poprawnie: były (wisiały, zrobiły) się pajęczyny
 • pomylisz wyrazy, które podobnie brzmią, np.
  • W zeszłym roku zaadoptowałem strych na mieszkanie.
   Poprawnie: zaadaptowałem
  • Zaczynamy formować wnioski.
   Poprawnie: formułować
  • W przypadku pożaru użyj gaśnicy.
   Poprawnie: w wypadku
 • użyjesz nieprawidłowo wyrażeń przyimkowych, przysłówków, liczebników.
  • Pisać z dużej litery.
   Poprawnie: wielką literą
  • Młodzi ludzie ginęli w wojnie.
   Poprawnie: na wojnie
  • Dużo pisarzy wypowiada się na ten temat.
   Poprawnie: wielu
  • Pisać z dużej litery.
   Poprawnie: wielką literą
 • kiedy posługujesz się pleonazmami (wyrażeniami lub zwrotami, w których treść jednego wyrazu zawiera się w treści drugiego: akwen wodny, kontynuować dalej,cofać do tyłu)
  • Proszę kontynuować nadal swoje wystąpienie.
   Poprawnie: kontynuować
  • Cofnij się do tyłu o dwa kroki.
   Poprawnie: cofnij się o dwa…
  • Ja i brat polegamy na sobie wzajemnie.
   Poprawnie: polegamy na sobie
 • nadużywasz modnych wyrazów (lider, pakiet, spoko)
  • Ten pięściarz dysponuje silnym ciosem.
   Poprawnie: ma
  • Praktycznie nikt nie zawiódł.
   Poprawnie: właściwie, w zasadzie
  • Aktualnie nigdzie nie pada.
   Poprawnie: teraz
 • nadużywasz pretensjonalnych, wyrazów obcych, gdy z powodzeniem można by zastosować słownictwo rodzime:
  • Sukces i porażka to pojęcia immanentnie związane ze sportem.
   Poprawnie: nierozerwalnie
  • Student zdecydował się reaktywować na II rok.
   Poprawnie: wznowić naukę na II roku
  • Obowiązuje nas umowa bilateralna.
   Poprawnie: dwustronna

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Błędy w pracy pisemnej

Uwaga na błędy!

Wyrazy obce – błędy

Błędy słownikowe

Jak powstają błędy frazeologiczne?