Temat słowotwórczy to ta część wyrazu pochodnego, która jest wspólna jemu oraz wyrazowi podstawowemu. Innymi słowy: jest to ta część wyrazu podstawowego, która weszła do formacji słowotwórczej.

Uwaga! Przy oddzielaniu tematu słowotwórczego od formantu trzeba pamiętać o obocznościach fonetycznych, obejmujących przede wszystkim spółgłoski. Wymiany głosek nie wpływają na przesunięcie tej granicy słowotwórczej, a zatem temat słowotwórczy wyrazu pochodnego może się trochę różnić od odpowiedniej cząstki wyrazu podstawowego. Można tu porównać przykłady drewniany, przydrożny czy starzeć się.

Tyle teoria. W poniższej analizie podkreślono temat słowotwórczy:

mędrzec: mędrz-ec (ktoś, kto jest mądry) – uwaga na oboczności fonetyczne!
domek: dom-ek (mały dom);
wypięknieć: wy-piękń(eć) (stać się pięknym) – w nawiasie podano końcówkę fleksyjną czasownika; natomiast w celu zaznaczenia oboczności zastosowano zapis fonetyczny;
malutki: mal-utki (bardzo, bardzo mały);
wspinaczka: wspinacz-ka (hobby tych, którzy lubią się wspinać);
przemówić: prze-mówić (zacząć mówić).

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/matura/c317-nauka-o-jezyku/5-slowotworstwo-praktycznie

Słowotwórstwo TEST 1

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c185-slowotworstwo/1-slowotworstwo