• myśliciel: myśl–iciel (ktoś, kto myśli);
  • mądrala: mądr–ala (ktoś, kto pozornie jest mądry)
  • ustawodawstwo: ustawodaw–stwo (władza ustawodawcza)
    Uwaga! Złożeniem jest przymiotnik ustawodawczy (ustaw–o–daw–czy), który pochodzi od dwóch wyrazów podstawowych: ustawa oraz dawać.
  • podręczny: podręcz–ny (taki, który jest pod ręką).

Facebook  aleklasa   2

Zobacz:

Analiza słowotwórcza wyrazów